Wynajem mieszkania od firmy bez gwarancji lokalu socjalnego

2017-12-27
NIERUCHOMOŚCI | Przedsiębiorcy nie mają możliwości zawierania umów najmu okazjonalnego. Mogą za to oddawać lokale mieszkalne w najem na podstawie umowy najmu instytucjonalnego. 

Od dnia 11 września 2017 roku w obrocie prawnym obok umowy najmu okazjonalnego funkcjonuje najem instytucjonalny. Regulacje dotyczące obu umów znajdują się w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Najem okazjonalny został wprowadzony do porządku prawnego w 2010 roku. Założeniem miała być większa ochrona wynajmującemu przed najemcami, którzy nie opłacali czynszu a następnie nie chcieli dobrowolnie opuścić lokalu. Przed wprowadzeniem najmu okazjonalnego wynajmujący w takich przypadkach zmuszeni byli domagać się eksmisji na drodze sądowej a i to nie gwarantowało szybkiego odzyskania lokalu. Wyroki eksmisyjne często bywały nieskuteczne, choćby z uwagi na konieczność uprzedniego uzyskania lokalu socjalnego.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego załącznikiem do umowy jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie tej umowy. Najemca musi wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w razie konieczności opuszczenia wynajmowanego lokalu oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu „zastępczego” lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników.

Do czasu powołanej na wstępie nowelizacji z najmu okazjonalnego mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne – właściciele lokali mieszkalnych.

Od września 2017 roku wyłączono możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego przez przedsiębiorców. Ten krąg podmiotów może oddawać lokale mieszkalne w najem na podstawie umowy najmu instytucjonalnego.


Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita 'Dobra Firma' z dnia 22.12.2017 r.