Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi

Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi
Adres:
ul. Mogilska 11 lok. 16
31-542 Kraków
Kontakt:
+ 48 12 617 60 20

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi istnieje od 2007 r. Konsekwentne dążenie do rozwoju wprowadziło nas do grona średniej wielkości kancelarii prawniczych w Krakowie.

Stawiamy na innowacyjność. Innowacyjność przejawiającą się w sposobie myślenia o sytuacji prawnej klienta i jego celach. Nasz klient ma uzyskać rozwiązane uwzględniające akceptowalny przez niego stopień ryzyka oraz wszystkie uwarunkowania jakie rzutują na jego decyzję - więzi gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne.

Wieloletnia współpraca z wymagającym środowiskiem biznesowym, aktywne reagowanie na potrzeby klientów, dostosowywanie praktyki pracy do oczekiwań klientów pomogły wypracować w kancelarii szczególny know-how i organizację pracy, które ułatwiają szybkie podjęcie działań gdy klienci podejmują ważne decyzje biznesowe.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w obsłudze podmiotów z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej opierając się na doświadczeniu zdobytym w kilkunastoletniej współpracy z jednym z największych autoryzowanych sprzedawców pojazdów w Polsce. Wśród naszych klientów jest również wyłączny importer pojazdów klasy premium na rzecz którego świadczymy m.in. usługi w zakresie rozbudowy autoryzowanej sieci sprzedaży pojazdów. Ponadto współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi wynajmu pojazdów oraz obsługi serwisowej floty pojazdów, w tym z największą wypożyczalnią pojazdów w kraju.

Zapewniamy naszym klientom dedykowaną obsługę prawną reprezentując klientów w sporach z konsumentami, finansującymi leasing oraz ubezpieczycielami pojazdów. Obsługujemy również przedsiębiorców prowadzących nieautoryzowane salony i serwisy pojazdów mechanicznych oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części samochodowych.

Drugim kluczowym dla nas obszarem działalności jest branża deweloperska. Łącznie na przestrzeni 9 lat, zespół kancelarii uczestniczył w zawarciu kilkuset umów dotyczących nieruchomości, w tym opracowywał umowy obejmujące sprzedaż lokali, prospekty informacyjne, uczestniczył w negocjacjach z kupującymi i rozwiązywał bieżące problemy związane ze sprzedażą lokali.

Przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomości doradzamy począwszy od momentu podjęcia negocjacji z kontrahentem, oceniamy przydatność inwestycyjną gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego, uczestniczymy w nabyciu gruntu, a następnie wspieramy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przygotowujemy dokumenty i umowy niezbędne do pełnej komercjalizacji obiektu.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, podejmowanie nowych wyzwań i wspólna realizacja projektów dla naszych klientów, sprawiły, iż kancelaria posiada również bogatą praktykę w zakresie pozostałych dziedzin prawa ze szczególnym uwzględnieniem: prawa obrotu konsumenckiego, prawa korporacyjnego, w tym regulacji dotyczących grup kapitałowych, postępowań sądowych i egzekucyjnych, prawa podatkowego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, prawa pracy, postępowań administracyjnych oraz prawa zobowiązań pozakontraktowych.

Wypracowane w ramach dotychczasowej działalności kancelarii  doświadczenie pozwala nam odpowiedzialnie podjąć się obsługi także w zakresie bardzo specjalistycznych dziedzin prawa.

Obecnie kancelaria składa się z zespołu adwokatów, radców prawnych i doradcy podatkowego oraz aplikantów współpracujących przy świadczeniu usług w różnych dziedzinach prawnych i podatkowych, z czego aż 9 stałych współpracowników posiada uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego.Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Projekty infrastrukturalne , Inwestycje , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Podatki firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Paweł Lewiński

adwokat

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, karnoskarbowych oraz postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, a także prawem nieruchomości rolnych.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. dyplom magistra prawa.

 

W latach 1995 - 1997 odbywał w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie aplikację sądową etatową, którą ukończył zdając egzamin sędziowski.

 

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku pracy gdzie zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu w latach 2003- 2005 aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki.

 

Problematyka prawa rolnego i prawa cywilnego jest przedmiotem publikacji i rozpoczętej rozprawy doktorskiej.

 

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.

Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Nieruchomości, Sprawy karne , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Prawo budowlane , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Paweł Szwedziński

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w prawie umów w obrocie gospodarczym. Zajmuje się głównie umową o roboty budowlane oraz sporami na tle procesów inwestycji budowlanych.

 

W Kancelarii pracuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w większości z branży budowlanej i deweloperskiej oraz prowadzi gospodarcze i cywilne procesy sądowe.

 

Od 2006 r. świadczył - w krakowskich kancelariach wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorców i prawie administracyjnym - usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych oraz prawa umów. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze między innymi przedsiębiorstw branży budowlanej, w tym także realizujących roboty w oparciu o wzorce umowne FIDIC, oraz producentów audiowizualnych.

 

Tworzył wzorce umowne dla różnych inwestycji budowlanych, brał udział w negocjacjach, projektował umowy wykonawcze specjalistycznych dzieł z zakresu produkcji audiowizualnej, przygotowywał wzory umów dla inwestycji deweloperskich.

 

W latach 2010-2013 świadczył stałą pomoc prawną spółce jednego z największych europejskich koncernów budowlanych, między innymi wspierając umowne regulacje w procesach inwestycji infrastrukturalnych, udział oferentów w przetargach w reżimie zamówień publicznych oraz reprezentując inwestorów i wykonawców robót budowlanych w sporach sądowych..

 

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie a w 2011 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

 

Zawodowo szczególnie interesuje się umowami związanymi z procesem budowlanym i zabezpieczeniami wierzytelności.

 

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2013 roku.

Anna Rojkowska

radca prawny

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem procesów fuzji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego. W Kancelarii zajmuje się stałym doradztwem w obszarze obsługi organów spółek prawa handlowego, zmian w strukturze własnościowej oraz kapitałowej tych spółek, jak również postępowaniem rejestrowym.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała początkowo w strukturze jednego z krakowskich organów podatkowych, a następnie w ramach stałej współpracy z krakowsko-warszawską kancelarią specjalizującą się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w ramach której uczestniczyła m.in. przy bieżącej obsłudze prawnej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także przy szeregu postępowań cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej, FMCG, przemysłowej, czy też produkcyjnej.

 

Posiada ponadto bogate doświadczenie w postępowaniach reprywatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dot. reformy rolnej oraz mienia zabużańskiego.

 

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2015 roku.