Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi

Adres:
ul. Mogilska 11 lok. 16
31-542 Kraków
Kontakt:
+ 48 12 617 60 20

Bogdan Chudoba

adwokat

Zawodowo szczególnie interesuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, problematyką organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawem konkurencji, rozwiązaniami z zakresu optymalizacji podatkowej oraz systemami compliance.

 

Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy transakcjach przejęć, połączeń i podziałów spółek, w zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

 

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie konkurencji, prawie podatkowym i prawie umów gospodarczych.

 

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 r. W latach 1999 - 2003 odbywał aplikację adwokacją w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. 

 

W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 

 

Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1996 r. współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz świadczących usługi finansowe.

 

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

 

Założyciel Kancelarii.

Paweł Lewiński

adwokat

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, karnoskarbowych oraz postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, a także prawem nieruchomości rolnych.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. dyplom magistra prawa.

 

W latach 1995 - 1997 odbywał w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie aplikację sądową etatową, którą ukończył zdając egzamin sędziowski.

 

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku pracy gdzie zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu w latach 2003- 2005 aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki.

 

Problematyka prawa rolnego i prawa cywilnego jest przedmiotem publikacji i rozpoczętej rozprawy doktorskiej.

 

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.