Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi

Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi
Adres:
ul. Mogilska 11 lok. 16
31-542 Kraków
Kontakt:
+ 48 12 617 60 20

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi istnieje od 2007 r. Konsekwentne dążenie do rozwoju wprowadziło nas do grona średniej wielkości kancelarii prawniczych w Krakowie.

Stawiamy na innowacyjność. Innowacyjność przejawiającą się w sposobie myślenia o sytuacji prawnej klienta i jego celach. Nasz klient ma uzyskać rozwiązane uwzględniające akceptowalny przez niego stopień ryzyka oraz wszystkie uwarunkowania jakie rzutują na jego decyzję - więzi gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne.

Wieloletnia współpraca z wymagającym środowiskiem biznesowym, aktywne reagowanie na potrzeby klientów, dostosowywanie praktyki pracy do oczekiwań klientów pomogły wypracować w kancelarii szczególny know-how i organizację pracy, które ułatwiają szybkie podjęcie działań gdy klienci podejmują ważne decyzje biznesowe.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w obsłudze podmiotów z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej opierając się na doświadczeniu zdobytym w kilkunastoletniej współpracy z jednym z największych autoryzowanych sprzedawców pojazdów w Polsce. Wśród naszych klientów jest również wyłączny importer pojazdów klasy premium na rzecz którego świadczymy m.in. usługi w zakresie rozbudowy autoryzowanej sieci sprzedaży pojazdów. Ponadto współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi wynajmu pojazdów oraz obsługi serwisowej floty pojazdów, w tym z największą wypożyczalnią pojazdów w kraju.

Zapewniamy naszym klientom dedykowaną obsługę prawną reprezentując klientów w sporach z konsumentami, finansującymi leasing oraz ubezpieczycielami pojazdów. Obsługujemy również przedsiębiorców prowadzących nieautoryzowane salony i serwisy pojazdów mechanicznych oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części samochodowych.

Drugim kluczowym dla nas obszarem działalności jest branża deweloperska. Łącznie na przestrzeni 9 lat, zespół kancelarii uczestniczył w zawarciu kilkuset umów dotyczących nieruchomości, w tym opracowywał umowy obejmujące sprzedaż lokali, prospekty informacyjne, uczestniczył w negocjacjach z kupującymi i rozwiązywał bieżące problemy związane ze sprzedażą lokali.

Przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomości doradzamy począwszy od momentu podjęcia negocjacji z kontrahentem, oceniamy przydatność inwestycyjną gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego, uczestniczymy w nabyciu gruntu, a następnie wspieramy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przygotowujemy dokumenty i umowy niezbędne do pełnej komercjalizacji obiektu.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, podejmowanie nowych wyzwań i wspólna realizacja projektów dla naszych klientów, sprawiły, iż kancelaria posiada również bogatą praktykę w zakresie pozostałych dziedzin prawa ze szczególnym uwzględnieniem: prawa obrotu konsumenckiego, prawa korporacyjnego, w tym regulacji dotyczących grup kapitałowych, postępowań sądowych i egzekucyjnych, prawa podatkowego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, prawa pracy, postępowań administracyjnych oraz prawa zobowiązań pozakontraktowych.

Wypracowane w ramach dotychczasowej działalności kancelarii  doświadczenie pozwala nam odpowiedzialnie podjąć się obsługi także w zakresie bardzo specjalistycznych dziedzin prawa.

Obecnie kancelaria składa się z zespołu adwokatów, radców prawnych i doradcy podatkowego oraz aplikantów współpracujących przy świadczeniu usług w różnych dziedzinach prawnych i podatkowych, z czego aż 9 stałych współpracowników posiada uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego.Bogdan Chudoba

adwokat

Zawodowo szczególnie interesuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, problematyką organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawem konkurencji, rozwiązaniami z zakresu optymalizacji podatkowej oraz systemami compliance.

 

Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy transakcjach przejęć, połączeń i podziałów spółek, w zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

 

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie konkurencji, prawie podatkowym i prawie umów gospodarczych.

 

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 r. W latach 1999 - 2003 odbywał aplikację adwokacją w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. 

 

W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 

 

Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1996 r. współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz świadczących usługi finansowe.

 

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

 

Założyciel Kancelarii.

Paweł Lewiński

adwokat

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, karnoskarbowych oraz postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, a także prawem nieruchomości rolnych.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. dyplom magistra prawa.

 

W latach 1995 - 1997 odbywał w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie aplikację sądową etatową, którą ukończył zdając egzamin sędziowski.

 

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku pracy gdzie zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu w latach 2003- 2005 aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki.

 

Problematyka prawa rolnego i prawa cywilnego jest przedmiotem publikacji i rozpoczętej rozprawy doktorskiej.

 

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.