Filar, Sadowska - Filar, Szumlański Adwokacka Spółka Partnerska

Adres:
Krakowska 11
33-100 Tarnów
Kontakt:
+ 48 14 628 68 10

Bogusław Filar

adwokat

W Kancelarii zajmuje się procesami karnymi o wysokim stopniu skomplikowania, w szczególności dotyczy to przestępstw o charakterze gospodarczym, korupcyjnym itp.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach administracyjnych i podatkowych, zarówno przed urzędami, urzędami skarbowymi, jak i sądami administracyjnymi.

Specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.

Sporządzał z sukcesem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1976 roku.

W 1978 roku po odbyciu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski.
W 1982 roku ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki.

Od tego roku pracuje jako adwokat, najpierw w Zespole Adwokackim Nr 1 w Tarnowie, a później w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Uczestniczył i uczestniczy w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych (w tym Walmot SA i Walmot Spółka z o.o.; Świt SA) oraz fundacji (w tym Wspomóż Serce).

Wraz z żoną Anna Sadowską- Filar mecenas wielu plenerów i wystaw malarskich - malarzy polskich, ukraińskich, mołdawskich w Polsce (Krynicy, Tarnowie) oraz we Włoszech (w Rzymie, Toskanii) w tym poświęconych Świętemu Filipowi Neri.Anna Sadowska - Filar

adwokat

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i w prawie rodzinnym.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 1978 roku zdała egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski.

Została adwokatem po zdanym egzaminie adwokackim w 1983 r.

Od tego roku pracuje jako adwokat, najpierw w Kielcach, a później w Tarnowie w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

 Jest członkiem Rady Nadzorczej Świt Sp. z o.o. oraz Fundacji Wspomóż Serce.

Wraz z mężem Bogusławem Filarem mecenas wielu plenerów i wystaw malarskich - malarzy polskich, ukraińskich, mołdawskich w Polsce (Krynicy, Tarnowie) oraz we Włoszech (w Rzymie, Toskanii) w tym poświęconych Świętemu Filipowi Neri.Marcin Szumlański

adwokat

W Kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i w prawie cywilnym.

Szczególnie interesuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, w tym umowami z zakresu robót budowlanych, zwłaszcza kontraktami opartymi na procedurze FIDIC.

Ma doświadczenie zarówno w zakresie odwołań i reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, jak i procesów prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W ostatnim czasie polem jego zainteresowań stały się także prawne kwestie związane z ruchem "start-upowym".

Zajmuje się również prawem upadłościowym oraz likwidacją spółek prawa handlowego.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aplikację adwokacką ukończył w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, gdzie został wpisany na listę adwokatów.

Od 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego w Brzesku Sp. z o.o., a w 2015 r. został członkiem Komisji Rewizyjnej Miejskiego Klubu Sportowego Tarnovia w Tarnowie.

Posługuje się językiem angielskim.Sylwester Zachara

aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz pracy i administracyjnym. Szczególnie w sprawach działowych, odszkodowawczych (w tym dotyczących błędów w sztuce lekarskiej), z zakresu umów gospodarczych (szczególnie ubezpieczeń majątkowych i umów spółek handlowych), a także z zakresu ochrony praw autorskich, gospodarki nieruchomościami.

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców, szczególnie przedsiębiorstw z branży budowlanej i drogowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia prawnicze ukończył w roku 2012.

W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po czym z powodzeniem złożył egzamin adwokacki.

Z końcem 2012 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Adwokacką adwokata Bogusława Filara.

W 2013 roku nawiązał współpracę z Kancelarią FILAR, SADOWSKA-FILAR, SZUMLAŃSKI Adwokacką Spółką Partnerską.Wojciech Frącz

aplikant adwokacki

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.

W szczególności w Kancelarii wyspecjalizował się w kompleksowym podejściu do zakładania spółek prawa handlowego, od stworzenia projektu umowy do zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Zajmuje się także sporządzaniem pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, przygotowywaniem dokumentów wymaganych w postępowaniu rejestrowym, jak również opracowaniem umów gospodarczych.

Od 2013 roku współpracuje z Kancelarią Filar, Sadowska – Filar, Szumlański Adwokacka Spółka Partnerska.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2013 – 2015  odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2016 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki.Michał Frącz

aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w szczególności ochrony znaków towarowych. Posiada także doświadczenie z zakresu prawa karnego, administracyjnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego.

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2012.

Aplikację adwokacką rozpoczął w 2014 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie

Jest współautorem publikacji z zakresu arbitrażu i stałych polubownych sądów konsumenckich.

Od listopada 2012 r. współpracował z kancelariami adwokackimi w Krośnie. Z spółką „Filar, Sadowska-Filar, Szumlański” związany jest od grudnia 2013 r..

 Jacek Kusek

aplikant adwokacki

Zawodowo zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym.

Szczególnie interesuje go prawo rodzinne, medyczne oraz prawne aspekty postępu biomedycznego.

Zajmował się m.in. kompleksową obsługą procesów budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, odzyskiwaniem wywłaszczonych gruntów oraz sprawami podatkowymi.  

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej pt. „Etyczne, medyczne i prawne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji ze szczególnym uwzględnieniem surogacji homologicznej”.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Po odbyciu praktyk w kancelarii adwokackiej, od 2013 r. współpracuje z „Filar, Sadowska – Filar, Szumlański” Adwokacką Spółką Partnerską.