Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.

Adres:
Al. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 17a
97-400 Bełchatów
Kontakt:
+ 48 44 635 03 25

Tomasz Madejczyk

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2005 - 2010 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem " Treść umowy rachunku bankowego" - " The content of a Bank Account contract" napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Urszuli Promińskiej. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2010 - 2013  odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wobec kilkuletniej współpracy z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym.

Języki: polski, angielski (business english).