Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa

Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa
Adres:
ul. Kołłątaja 14/3
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt:
+ 48 33 496 10 66

Marek Płonka

Radca prawny

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.Dominika Wieja

Radca prawny

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.Anna Roessler

Radca prawny

Komandytariusz, radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa spółek i prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych, spółek publicznych oraz klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także rosyjskim i włoskim.Specjalizacje: Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Zamówienia Publiczne .

Rafał Budny

Radca prawny

Komandytariusz, radca prawny. W 2004 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w szczególności doradztwem korporacyjnym. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, przekształceń oraz procesów inwestycyjnych. Włada językiem niemieckim i angielskim.