Kancelaria Radców Prawnych CAVERE

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE
Adres:
ul. Legionowa 28 lok. 201
15-281 Białystok
Kontakt:
+ 48 85 871 09 80

Kancelaria Radców Prawnych CAVERE Polecka, Szewczenko sp.p., istnieje od stycznia 2009 r. i działa w formie spółki partnerskiej.
Radca prawny Iwona Polecka-partner spółki, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie, została wpisana w 1998 r. na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 2004 - 2007 pełniła funkcję arbitra, orzekając w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zespole Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, medycznej, deweloperskiej, budowlanej, organizacji odzysku, usługowych, wydawnictw prasowych, itp. ) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych.
Radca prawny Joanna Szewczenko-partner spółki, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1997- 2007 pracownik naukowy, specjalizujący się w prawie podatkowym. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsług prawnych na rzecz przedsiębiorców różnych branż (motoryzacyjnej, spożywczej, budowlanej, ubezpieczeniowej) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych.na
Kancelaria cały czas rozwija się, budując swoją pozycję na rynku. Zwiększamy liczbę współpracujących z Kancelarią radców prawnych (3), adwokatów (2), doradców podatkowych (2) oraz rzecznika patentowego (1). Dobór wykwalifikowanej kadry pozwala nam na sukcesywne zwiększanie stałych obsług prawnych głównie spółek prawa handlowego. Kancelaria specjalizuje się bowiem w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców , przekształceniach, podziałach i fuzjach spółek głównie z branży medycznej, odzysku odpadów, deweloperskiej, jak również aktywnie wspiera swoich klientów w procesach odszkodowawczych i szeroko pojętego prawa cywilnego.
W zakresie pomocy prawnej osobom fizycznym z sukcesem reprezentujemy naszych klientów w licznych sporach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, odszkodowawczego, obrotu nieruchomościami.
W kancelarii wspólnicy i pracownicy posługują się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim. Od wielu lat współpracujemy z kancelariami z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Kazachstanu.
W ramach działalności pro bono kancelaria wspiera Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa ekologicznego Eko Cykl z siedzibą w Warszawie działającą w obszarze ochrony środowiska oraz Fundacji Nowa Wola, zajmującej się prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo.Iwona Polecka

Partner  Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie. W 1998 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku, trener z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 - 2007 pełniła funkcję arbitra,  orzekając w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zespole Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, medycznej, deweloperskiej, budowlanej, organizacji odzysku, usługowych, wydawnictw prasowych) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, administracyjnego i   podatkowego. Wieloletnie doświadczenie w zastępstwie procesowym zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również podmiotów prawa gospodarczego, fundacji i stowarzyszeń  przed sądami powszechnymi oraz sądami  polubownymi.

 Joanna Szewczenko

Partner Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie. W 2001r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1997- 2007 pracownik naukowy, specjalizujący się w prawie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsług prawnych na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, motoryzacyjnej, produkcji spożywczej, budowlanej, drzewnej, usługowych) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, nowych technologii, statupy IT, ubezpieczeniowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, prawa mundurowego, administracyjnego, podatkowego oraz przepisów prawnych o cudzoziemcach. Wieloletnie doświadczenie w zastępstwie procesowym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również podmiotów prawa gospodarczego, fundacji i stowarzyszeń  przed sądami powszechnymi oraz sądami  polubownymi. Znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego.

 Grzegorz Śledziewski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach Prawo oraz Administracja. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał w 2015 r. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie rodzinnym, prawie ubezpieczeń społecznych oraz egzekucji wierzytelności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstw procesowych przed Sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Posługuje się językiem angielskim.Karol Tomasz Borkowski

Aplikant radcowski  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach programu mobilności studentów i doktorantów studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w windykacji należności, nadzoruje postępowania egzekucyjne. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach o odszkodowania oraz z sprawach z zakresu prawa rodzinnego.  Posługuje się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i ubezpieczeniowym.