Kancelaria Radców Prawnych CAVERE

Adres:
ul. Legionowa 28 lok. 201
15-281 Białystok
Kontakt:
+ 48 85 871 09 80

Iwona Polecka

Partner  Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie. W 1998 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku, trener z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 - 2007 pełniła funkcję arbitra,  orzekając w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zespole Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, medycznej, deweloperskiej, budowlanej, organizacji odzysku, usługowych, wydawnictw prasowych) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, administracyjnego i   podatkowego. Wieloletnie doświadczenie w zastępstwie procesowym zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również podmiotów prawa gospodarczego, fundacji i stowarzyszeń  przed sądami powszechnymi oraz sądami  polubownymi.

 Joanna Szewczenko

Partner Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Warszawie. W 2001r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1997- 2007 pracownik naukowy, specjalizujący się w prawie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsług prawnych na rzecz przedsiębiorców różnych branż (handlowej, motoryzacyjnej, produkcji spożywczej, budowlanej, drzewnej, usługowych) w tym grup kapitałowych oraz podmiotów sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych. Znajomość praktyczna prawa cywilnego, handlowego, nowych technologii, statupy IT, ubezpieczeniowego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych, prawa mundurowego, administracyjnego, podatkowego oraz przepisów prawnych o cudzoziemcach. Wieloletnie doświadczenie w zastępstwie procesowym osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również podmiotów prawa gospodarczego, fundacji i stowarzyszeń  przed sądami powszechnymi oraz sądami  polubownymi. Znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego.

 Grzegorz Śledziewski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach Prawo oraz Administracja. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał w 2015 r. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie rodzinnym, prawie ubezpieczeń społecznych oraz egzekucji wierzytelności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstw procesowych przed Sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Posługuje się językiem angielskim.Karol Tomasz Borkowski

Aplikant radcowski  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach programu mobilności studentów i doktorantów studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w windykacji należności, nadzoruje postępowania egzekucyjne. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach o odszkodowania oraz z sprawach z zakresu prawa rodzinnego.  Posługuje się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i ubezpieczeniowym.Adam Danowski

Asystent prawny, student V roku Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwent studiów licencjackich Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Pracę licencjacką „Prawo do rzetelnego procesu jako wyraz bezpieczeństwa prawnego” obronił w roku 2015.  Specjalizuje się w prawie administracyjnym, mundurowym. Biegła znajomość języka angielskiego. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym
i ubezpieczeniowym.