SENDERO Tax & Legal

Adres:
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
Kontakt:
+ 48 71 717 80 20

Paweł Michalski

Radca Prawny, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Spory, postępowania sądowe i administracyjne
•   Kontrakty i transakcje handlowe
•   Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
•   Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji

Doświadczenie: Swoim 20-letnim doświadczeniem wspiera klientów w rozwiązywaniu sporów oraz negocjacjach ugodowych. W ramach SENDERO Tax & Legal kieruje Zespołem Procesowym. Nadzoruje kilkadziesiąt postępowań sądowych, w tym bezpośrednio reprezentując przedsiębiorców, przede wszystkim w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, odszkodowawczych oraz pracowniczych. Świadczy pomoc prawną międzynarodowym koncernom, największym polskim przedsiębiorstwom, jak i lokalnym firmom średniej wielkości.
Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995 – 2002 pracownik działu podatkowo – prawnego, a następnie prawnego firmy doradczej Ernst & Young oraz kancelarii prawniczej z nią stowarzyszonej. W latach 2002 - 2007 Radca Prawny, następnie Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wpisany na listę radców prawnych w 2002r.

Łukasz Lubaszka

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Prawo spółek, obsługa korporacyjna
•   Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
•   Nowe inwestycje, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych
•   Kontrakty i transakcje handlowe

Doświadczenie: Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i cywilnym, w zakresie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw, a także transakcjami typu mergers & acquisitions. Jego doświadczenie obejmuje reprezentację klientów i prowadzenie negocjacji dotyczących warunków inwestycji zagranicznych oraz typu greenfield na rzecz międzynarodowych koncernów. Uczestniczy w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych i handlowych z zakresu obrotu spółkami, przedsiębiorstwami i nieruchomościami, a także projektów z zakresu pomocy publicznej.
Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997 – 2000 pracownik działu podatkowego międzynarodowej firmy doradczej Arthur Andersen. Od 2000 do 2007 roku był zatrudniony w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2005r.

Rafał Kania

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Prawo pracy
•   Spory, postępowania sądowe i administracyjne
•   Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji
•   Usługi finansowe i ochrona konsumentów

Doświadczenie: Od początku swojej kariery, Rafał zdobywał wiedzę z zakresu rynków finansowych i zagadnień bankowości, w tym ochrony konsumentów w usługach finansowych. Od kilkunastu lat pogłębia swe doświadczenia w projektach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji, a także wymagań jakości wyrobów oraz prowadzi sprawy z prawa pracy, w tym związane z chorobami zawodowymi. W SENDERO prowadzi Zespół Prawa Pracy oraz Własności Intelektualnej. Uczestniczy w licznych procesach.
Życiorys: Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1994 r. do 1996 r. zatrudniony przy dużych projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w firmie Nicom Consulting. W latach 1996-2000 pracował w Departamencie Prawnym WBK S.A oraz współpracował przy wielu prywatyzacjach ze spółką Arcanum. Po uzyskania tytułu radcy prawnego w 2000 r., zatrudniony w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Od 2007 r. partner w SENDERO Tax & Legal. W 2015r. ukończył studia z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Anna Skowron

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Prawo spółek, obsługa korporacyjna
•   Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
•   Kontrakty i transakcje handlowe

Doświadczenie: Doradza i wspiera Zarządy spółek w bieżącym prowadzeniu biznesu głównie w zakresie prawa korporacyjnego, cywilnego i prawa pracy. Ma duże doświadczenie w sprawach związanych z inwestycjami zagranicznymi w Polsce, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi projekty związane z przejmowaniem i przekształcaniem spółek, nabywaniem nieruchomości i przedsiębiorstw, opracowaniem prospektów emisyjnych oraz przygotowaniem raportów z badań typu due diligence. Do grona jej klientów należą zarówno duże, także międzynarodowe przedsiębiorstwa jak i lokalne firmy.
Życiorys: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 do 2002r. pracownik działu doradztwa prawnego Ernst & Young i stowarzyszonej kancelarii prawniczej D.Janczak i Wspólnicy. Następie do roku 2008 zatrudniona w kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, współpracującej również z Ernst & Young. Od 2008 r. radca prawny w SENDERO Tax & Legal, a od 2016r. dołączyła do grona Partnerów kancelarii.

Artur Wolny

Doradca podatkowy, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Spory podatkowe
•   Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
•   Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
•   Ceny transferowe

Doświadczenie: Doradza klientom polskim oraz zagranicznym głównie w zakresie kontroli podatkowych oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe. Reprezentuje klientów w licznych sporach podatkowych, w tym także przed wojewódzkim sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Doradza w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizowane projekty dotyczą w m.in. kwestii związanych z konsekwencjami podatkowymi pozapłacowych form wynagradzania pracowników oraz kosztami uzyskania przychodu w podatku CIT. W SENDERO prowadzi Zespół Cen Transferowych.
Życiorys : Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. W latach 1997 – 2002 pracownik działu podatkowego międzynarodowej firmy doradczej Arthur Andersen. Od 2002 do 2007 r. w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young. Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r.

Grzegorz Młynarczyk

Doradca podatkowy, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Ceny transferowe
•   Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
•   Spory podatkowe

Doświadczenie: Doradza klientom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Jego doświadczenie obejmuje analizę skutków podatkowych transakcji o znacznej wartości, prowadzenie audytów podatkowych i planowanie efektywnych podatkowo struktur własnościowych i inwestycyjnych. Specjalizuje się także w doradztwie w zakresie cen transferowych – planowaniu przepływów finansowych, dokumentowaniu warunków transakcji i wsparciu Klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie dotyczącym cen transakcyjnych. Prelegent w licznych szkoleniach z zakresu podatku CIT oraz konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.
Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W latach 2000 - 2002 pracował we wrocławskim dziale doradztwa podatkowego Arthur Andersen. Od 2002 roku w Ernst & Young, od 2005 roku zajmował stanowisko menedżera w dziale podatkowym oddziału tej firmy. Doradca podatkowy od 2004 roku.

Szymon Karpiński

Doradca podatkowy, Partner SENDERO Tax & Legal
Specjalizacje:
•   Podatek od towarów i usług (VAT)
•   Przedstawicielstwo podatkowe
•   Specjalne Strefy Ekonomiczne

Doświadczenie: Od początku kariery specjalizuje się w zakresie podatku VAT. Jego doświadczenie obejmuje m.in. planowanie efektywnych podatkowo struktur transakcyjnych – w tym obejmujących zbywanie nieruchomości oraz międzynarodowy obrót towarowy – a także wsparcie w bieżących rozliczeniach podatku od towarów i usług. W gronie jego klientów są podmioty inwestujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Realizowane na ich rzecz projekty dotyczą m.in. kwestii związanych z pomocą publiczną, w tym zwłaszcza formie zwolnienia z podatku CIT. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Autor licznych publikacji, współautor pionierskiego na polskim rynku wydawniczym komentarza do unijnej dyrektywy VAT.
Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999 – 2002 pracownik działu podatkowego Arthur Andersen, a od 2002 r. działu doradztwa podatkowego Ernst & Young. W 2004 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów.