Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa
Adres:
ul. Zwycięstwa 14, lokal biurowy 95-97
44-100 Gliwice
Kontakt:
+48 32 332 64 60

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy to niezależna firma prawnicza, działająca na rynku od 2006 roku. Naszym celem jest dostarczanie skutecznych i użytecznych rozwiązań prawnych, odpowiadających szerokim potrzebom naszych Klientów, wśród których znajdują się zarówno klienci indywidualni, jak również przedsiębiorstwa, spółki prywatne i publiczne, podmioty działające na rynkach międzynarodowych oraz firmy prowadzące działalność o zasięgu globalnym.

Sieć powiązań i relacji z naszymi firmami partnerskimi, świadczącymi różnorodne usługi dla biznesu sprawia, że jesteśmy w stanie oferować swoim Klientom unikalne, kompleksowe rozwiązania, indywidualnie dopasowywane do ich potrzeb, co zapewnia 8 osobowy zespół adwokatów i radców prawnych w naszych biurach w Warszawie i Gliwicach. O ile w początkowych latach działalności skupiliśmy się głównie na pro­jektach z zakresu prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego i prawa nierucho­mości, o tyle kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju Kancelarii, w trakcie którego wraz z poszerzaniem się naszego zespołu i zbieraniem cennych doświadczeń mogliśmy zaoferować naszym Klientom obsługę w kolejnych dziedzinach prawa m.in: prawa pracy, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, IT i nowych technologii, prawie mediów i reklamy, prawie konkurencji i antymonopolowym, czy restrukturyzacji i upadłości. Staramy się, aby rezultaty naszych prac były  przydatne naszym Klientom dla osią­gnięcia zakładanych przez nich rezultatów, i potrafimy dobrać rozwiązania odpowiednie do pojawiających się problemów. Dbamy przy tym o stałe podwyższanie kompetencji i zdobywanie wiedzy, którą profesjonalnie i przystępnie staramy się przekazy­wać naszym Klientom. O umiejętności dostosowania się do realiów szybko zmieniającego się rynku usług prawnych, świadczą sukcesy Kancelarii w pionierskich na rynku projektach prawnych oraz umie­jętność doradzania przy nawet najbardziej innowacyjnych projektach biznesowych.Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Inwestycje , Transport , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Adam Osiński

Partner Zarządzający

Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie rynku NewConnect. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Doradza przy projektach M&A dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w handlowych i podatkowych aspektach transakcji krajowych i międzynarodowych oraz w innowacyjnych rozwiązaniach prawnych dla biznesu, jak również restrukturyzacji finansowej łącząc wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym. Doradza Klientom w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Zajmuje się restrukturyzacją i reorganizacją spółek dla funduszy private equity oraz spółek portfelowych. Doradza spółkom giełdowym w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego, w sprawach transakcji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych oraz w sprawach związanych z wypełnianiem wymogów regulacyjnych. Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A, spółki doradczej - lidera w swojej branży, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. Członek Rad Nadzorczych licznych spółek publicznych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Języki: angielski.


Specjalizacje: Nieruchomości, Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Inwestycje , Prawo bankowe , Pozostałe firma, Pozostałe .

Przemysław Kowalewski

Adwokat, Senior Associate

Przeprowadza procesy związane z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa cywilnego i prawa handlowego. Prowadzi procesy przekształcenia i łączenia spółek handlowych. Doradza przy przeprowadzeniu transakcji M&A i transakcji na instrumentach finansowych. Obsługuje prawnie transakcje kapitałowe mające na celu optymalizację podatkową, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowo-akcyjnych. Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa handlowego, prawa gospodarczego i procedury administracyjnej. Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego nabywał w trakcie pracy w firmach inwestycyjnych, domu maklerskim, Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.

Specjalizacje: Prawo rodzinne , Sprawy bankowe , Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Inwestycje , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe .

Magdalena Kramer

Adwokat, Senior Associate

Odpowiada za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącej obsługi prawnej Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych. Doradza prawnie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych. Przeprowadza procesy przekształcenia i łączenia spółek handlowych. Prowadzi również postępowania sądowe z zakresu prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych wspierających innowacyjne projekty biznesowe (inkubatory przedsiębiorczości).
Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego, nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz w pracy na stanowisku legal advisor w podmiocie z sektora usług finansowych.
Ukończyła Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.


Specjalizacje: Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Inwestycje , Prawo bankowe , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Kamila Szwarc-Skudlarska

Adwokat, Senior Associate

Odpowiada za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącą obsługę prawną Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz Domu Maklerskim.
Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.

Specjalizacje: Spadki, Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Inwestycje , Transport , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Anna Wołczkiewicz

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się z w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Zajmuje się prawem inwestycji budowlanych oraz prawem ubezpieczeniowym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskiwaniem pozwoleń na pracę, uzyskiwaniem poświadczeń obywatelstwa polskiego. Jej specjalność to prawo gospodarcze ze szczególnym naciskiem na zasady i proces ustanawiania prawnych zabezpieczeń dokonywanych przez przedsiębiorców transakcji.
Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu cywilnego prawa procesowego, nabyte w trakcie odbywania aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, nabyte w trakcie pracy w kancelarii prawnej.
Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Języki: angielski.

Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Transport , Prawo budowlane , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Lucyna Warda

Aplikant Adwokacki, Associate

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa cywilnego i handlowego oraz w przygotowywaniu dokumentacji prawnej do transakcji finansowych, inwestycji oraz powstawaniu i rozwijaniu różnorodnych inicjatyw gospodarczych. Zajmuje się również uzyskiwaniem poświadczenia obywatelstwa polskiego.
Doświadczenie zawodowe nabywała w trakcie pracy prawniczej oraz menedżerskiej. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Coaching’u, organizowanych przez Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. Języki: angielski.

Przemysław Perka

Aplikant Adwokacki, Associate

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego oraz w postępowaniu cywilnym. Jego zainteresowania skupiają się także wokół zagadnień związanych ze sposobami zabezpieczania wierzytelności. Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek oraz w procesach prowadzonych przez Kancelarię. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rolnego oraz prawa administracyjnego nabyte w trakcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą płatności bezpośrednich. Udzielał porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z jedną z lubelskich kancelarii.
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Języki: angielski, hiszpański.

Specjalizacje: Spadki, Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Prawo budowlane , Prawo bankowe , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Emilia Witkowska-Grabias

Aplikant Adwokacki, Associate

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. W Kancelarii zajmuje się prawem rynku kapitałowego oraz postępowaniem cywilnym. Uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu umów dla Klientów oraz w procesach sądowych prowadzonych przez Kancelarię. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w kancelarii radcy prawnego, notariacie oraz w kancelariach adwokackich. Zajmowała się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego oraz cywilnego, także w języku angielskim. Posiada również praktykę w prawie oświatowym oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych. Do jej zainteresowań należą także zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW przy współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie edukację prawniczą kontynuuje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Języki: angielski, niemiecki.

Anna Dopart

Aplikant Adwokacki, Associate

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym oraz prawie gospodarczym. W Kancelarii zajmuje się prawem rynku kapitałowego, prawem handlowym oraz postępowaniem cywilnym. Uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu umów dla Klientów, opracowywaniu strategii procesowych oraz przygotowywaniu pism dla potrzeb postępowań sądowych prowadzonych przez Kancelarię. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Posiada również praktykę w prawie umów. Do jej zainteresowań należą także zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i prawem konkurencji.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także szereg szkoleń z zakresu mediacji i arbitrażu. Obecnie kontynuuje edukację odbywając aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Języki: angielski.

Jarosław Grzechulski

Prawnik, Junior Associate

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył staż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dziale prawnym Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na stanowisku asystenta prawnego. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku NewConnect. Języki: angielski.