Kancelaria Adwokacka Marek Sawicki

Adres:
Legionów Polskich 1/37
62-700 Turek
Kontakt:
+ 48 63 278 57 70

Advocatus od łacińskiego advocare, oznacza „człowieka wezwanego na pomoc”.
Ta właśnie formuła stała się mottem działającej od 1 września 2009 r.z siedzibą w Turku, ale przed sądami w całym kraju Kancelarii Adwokackiej adwokata Marka Sawickiego. Doświadczenie, dzięki któremu są rozwiązywane problemy klientów to dwadzieścia siedem lat praktyki prawniczej. Obecnie w kancelarii adwokackiej współpracujemy z prawnikami i ze specjalistami z różnych dziedzin związanych z prawem, tj. księgowymi, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami podatkowymi oraz z biegłymi wszystkich profesji.
Kancelaria obecnie zatrudnia czworo prawników, w tym dwoje aplikantów adwokackich.
Standardem naszych usług jest podejmowanie się prowadzenie spraw z pozoru skazanych na niepowodzenie, trudnych i precedensowych, najczęściej gospodarczych lub dotyczących nieruchomości, w których dla wygrania sporu konieczne jest zastosowania nowoczesnej i oryginalnej konstrukcji prawnej. O silnej pozycji naszej Kancelarii na rynku, świadczy fakt udzielania pomocy naszym klientom przez ostatnie lata już tylko w formie prowadzenia spraw sądowych-kilkaset razy rocznie.
W praktyce naszej kancelarii szczególne miejsce zajmują następujące dziedziny prawa: prawo zarządzania przedsiębiorstwami, prawo budowlane i inwestycyjne na nieruchomościach, prawo cywilne , prawo gospodarcze sądowe , prawo rodzinne i osobowe.
Przeprowadzone z sukcesem tylko przykładowo sprawy nietypowe, z którymi przyszło nam się zmierzyć to spory dotyczące: jednej nieruchomości w związku z figurującymi na nią księgami wieczystymi; odpowiedzialności za usługi transportowe, ale nie ze strony zlecającego przewóz towaru; unieważnienia umów kredytowych zawieranych w siedzibie banków pod wpływem wad oświadczenia woli; ograniczenia immisji hałasu wynikającego z ruchu drogowego na drodze miejskiej poprzez zamontowanie ekranów akustycznych pomimo odmownych decyzji administracyjnych o ich zamontowaniu; spory przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podst. art. 299 k.s.h. z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wskutek bezskuteczności egzekucji wobec spółki, pomimo że członek ten nie przyczynił się do powstania zobowiązania; o zadośćuczynienie oraz o odszkodowania w związku z wypadkiem śmiertelnym w pracy, jakiemu uległ najbliższy członek rodziny, ale poza terenem budowy, na której praca była wykonywana.
Zawsze staramy się klientom pomóc zwłaszcza w trudnych i niecodziennych sprawach, zapewniając im wszechstronne wsparcie.Marek Sawicki

Adwokat

Marek Sawicki po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym pracował od 1992r jako Sędzia Sądu Rejonowego, następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym. W trakcie praktyki zawodowej był okresowo oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe prawa europejskiego w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Turku która podejmuje się prowadzenia spraw, zwłaszcza trudnych i precedensowych.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych zwłaszcza dotyczących nieruchomości, spadkowych, gospodarczych w szczególności dotyczących spółek i inwestycji budowlanych , oraz w sprawach rodzinnych i osobowych.

Paulina Łuczak

Prawnik (referent prawny)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zarządza biurem kancelarii odpowiada w szczególności za bieżąca obsługę klientów, rejestrowanie sprawy, przygotowanie projektów pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, dba o terminowość załatwienia sprawy i kompletowanie akt sprawy.

Aleksandra Marciniak

Adwokat

Z kancelarią Adwokata Marka Sawickiego związana od roku 2009. Wcześniej zdobywała doświadczenie pracując w kancelarii notarialnej. Zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Interesują ją zagadnienia prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa rzeczowego i spadków oraz prawa gospodarczego, a w szczególności upadłościowego, dlatego w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej zrealizowała studia podyplomowe prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jacek Sawicki

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia. Doradza również podmiotom gospodarczym w zakresie bieżącej działalności, w szczególności w zakresie postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym, sporządzaniem umów i rejestracją znaków towarowych. Biegle włada językiem angielskim.

Adrianna Kubiak

Aplikantka radcowska

We wrześniu 2014 r. zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską i od stycznia 2015 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W maju 2014 r. ukończyła studia prawnicze, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku” w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2014 r. ukończyła również filologię rosyjską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz zarządzenie biznesem na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa medycznego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa spółek handlowych oraz umów cywilnoprawnych. Włada biegle językiem rosyjskim.