Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka

Adres:
ul. Weteranów 24 B
20-044 Lublin
Kontakt:
+ 48 81 528-25-60

Janusz Łomża

Adwokat

Zarządza Kancelarią. Koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, transakcji typu mergers & acquisitions, spraw korporacyjnych oraz przekształceń własnościowych. Jest doświadczonym doradcą w prowadzeniu negocjacji handlowych. Reprezentuje również klientów indywidulanych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie. W trakcie aplikacji adwokackiej odbył staż w Addleshaw Son’s & Latham Solicitors w Manchester w Wielkiej Brytanii. Od 1993r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie. W 1993 roku założył własną Kancelarię Adwokacką, którą od tego czasu nieprzerwanie zarządza. W latach 2011 – 2015 sędzia Trybunału Stanu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA – EAL oraz Światowego Stowarzyszenia Adwokatów IBA . 

Dr Marzena Kucharska-Derwisz

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym i prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych oraz podmiotów leczniczych. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie zamówień publicznych, sporządzaniu i negocjowaniu umów cywilnych i handlowych oraz w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Posiada  bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach pracowniczych, gospodarczych, cywilnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz naruszeń dóbr osobistych. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 2003 roku obroniła pracę doktorską dot. Prawnokarnej ochrony prawa do znaku towarowego. Wykładowca akademicki. Autor i współautor opracowań i artykułów z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa karnego. Ukończyła aplikację prokuratorską oraz aplikację radcowską. Radca prawny od 2001 r. Od 2010 roku członek Rady OIRP w Lublinie. Współpracuje  z Kancelarią od 2004 r. Posługuje się językiem angielskim.

Monika Tarasińska

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi podmiotów gospodarczych, procesów restrukturyzacyjnych oraz procesów inwestycyjno-budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów handlowych oraz w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Świadczy stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym również dla spółek publicznych, doradza w toku procesów związanych z emisją akcji i obligacji. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie. Od 2010 r. radca prawny, członek  OIRP w Lublinie. Związana z Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka od 2004 roku. Posługuje się językiem angielskim.