Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p.

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p.
Adres:
Moniuszki 3A
65-001 Zielona Góra
Kontakt:
+48 68 320 24 59

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz to spółka partnerska z siedzibą w Zielonej Górze założona w 2004 r. przez radców prawnych: Miłosza Wozińskiego i Andrzeja Kulisza.

W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016 naszą Kancelarię uznano za największą w woj. lubuskim.

Kancelaria nieprzerwanie rozwija się, zwiększając zatrudnienie oraz zakres prowadzonej obsługi. Współpracujemy z 14 prawnikami, w tym z 9 radcami prawnymi i adwokatami. Taki zespół pozwala na specjalizację w określonych dziedzinach prawa, co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem wpływa na jakość i sprawność udzielanej pomocy prawnej.

Kancelaria zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą podmiotów, w tym przedsiębiorców. Rocznie występujemy w około 2500 postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Stała obsługa podmiotów to ponad 95 proc. naszej aktywności.

Od 10 lat obsługujemy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W tym zakresie posiadamy doświadczenie w przepisach prawa właściwego dla tych podmiotów.

Odpowiadaliśmy za prawne aspekty połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra, które dokonało się w 2015 r.

Radca prawny Andrzej Kulisz specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Z powodzeniem zabezpieczał prawnie zamawiającego w postępowaniu, którego wartość przekraczała 180 mln zł.

Radca prawny Miłosz Woziński zajmuje się prawem pracy. Przeprowadzał pracodawców w szczególności przez procesy zwolnień grupowych, z których jeden objął 900 osób.

Od ponad 10 lat zajmujemy się prawem ochrony zdrowia, wspierając szpitale i ponad 100 podmiotów leczniczych.

W Kancelarii praktykują prawnicy posługujący się biegle j.angielskim oraz j.niemieckim.

Współpracujemy z kancelariami z Niemiec, Ukrainy i Litwy.Miłosz Woziński

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie indywidualnych oraz zbiorowych stosunków pracy. Zajmuje się kompleksową regulacją stosunków zatrudnienia u pracodawców. Prowadził procedury zwolnień grupowych.
Kieruje praktyką Kancelarii na rzecz podmiotów leczniczych. Przez ostatnich 6 lat współpracował z Ministerstwem Zdrowia.
Jest uniwersyteckim wykładowcą prawa.


Andrzej Kulisz

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz zamówień publicznych. Świadczy pomoc prawną zarówno dla zamawiających (podmiotów publicznych), jak i wykonawców (podmiotów prywatnych) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych oraz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Danuta Fedko

Radca prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa spółek handlowych, w szczególności związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą podmiotów korporacyjnych (w tym obsługą posiedzeń organów spółek; opracowywaniem projektów uchwał organów spółek; sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów korporacyjnych), procesami restrukturyzacyjnymi (przekształcenia, połączenia, podziały) i likwidacją spółek prawa handlowego, aportem przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz przeprowadzaniem audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence). Zajmuje się także szeroko pojętym prawem gospodarczym i prawem cywilnym (materialnym i procesowym) a także prawem autorskim, upadłością konsumencką i służebnością przesyłu. Posługuje się biegle językiem angielskim.Daria Wojciechowska

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ubezpieczeń społecznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie zajmuje się również sprawami związanymi z prawem oświatowym.
Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Anna Wojniusz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik procesowy. Udziela pomocy prawnej w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, dochodzenie alimentów, sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnimi, a także kontaktami z dziećmi. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spadkowego. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek kultury i jednostek samorządu terytorialnego. Jest wykładowcą prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. 

Maria Wozińska

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie spółdzielczym oraz windykacji należności. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz spółdzielni. Zajmuje się kompleksowo windykacją należności dla podmiotów gospodarczych.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.


Karolina Bultrowicz

Radca prawny


Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach w Zielonej Górze. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych.
Specjalista ds. korporacyjnych. Współpraca z największymi zielonogórskimi kancelariami pozwoliła jej uczestniczyć w procesach przekształcania spółek. Posiada także bogate doświadczenie w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Brała udział w złożonych pod względem faktycznym i prawnym postępowaniach cywilnych o znacznej wartości przedmiotu sporu.
W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się sprawy gospodarcze, cywilne oraz administracyjne.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze w 2015r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.
Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Karina Słowikowska

Radca prawny


Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednostkach administracji publicznej, w sektorze prywatnym, oraz w kancelariach w Zielonej Górze specjalizujących się w obsłudze klientów korporacyjnych.
Posiada doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek skarbu państwa.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i cywilne.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Grzegorz Misztal

Aplikant radcowski


Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach stypendium programu LLP-Erasmus studiował również na uniwersytecie w Budapeszcie. W trakcie studiów odbywał praktyki oraz staże w kancelariach radców prawnych i adwokatów w Poznaniu.
Aplikację radcowską odbywa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Antoni Przybyła

Aplikant radcowski


Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z procedurą cywilną oraz prawem gospodarczym. W trakcie studiów odbywał praktyki w kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze spółek prawa handlowego.
Aplikację radcowską odbywa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.