Ustawa o elektromobilności – co się zmieni?

2018-02-07

Dnia 5 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w mediach określaną jako „ustawa o elektromobilności”.

Ustawa jest efektem działań związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/94/UE, mającej na celu wsparcie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, do których zgodnie z definicją należą biopaliwa, energia elektryczna, wodór, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG czy płynny LPG.

Co oznacza wejście w życie ustawy? Niewątpliwie rozwinie się sektor ekologicznego i innowacyjnego transportu oraz zmniejszy się uzależnienie od importu ropy naftowej. Dla przeciętnego kierowcy i przedsiębiorcy ma to oznaczać zachętę do zakupu pojazdów elektrycznych poprzez zwolnienie z akcyzy, zwiększone odpisy amortyzacyjne, darmowe parkowanie i korzystanie z buspasów. Ustawowe założenia przewidują budowę 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy, które mają powstać do końca 2020 r.; planowane jest także utworzenie 70 punktów tankowania gazu CNG. Optymiści zakładają, że do tego czasu po polskich drogach będzie jeździć ok. miliona pojazdów elektrycznych, co ma się też bezpośrednio przełożyć na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Wejście w życie ustawy jest ostatnim z działań implementujących cytowaną dyrektywę i kompleksowo rozwiązuje kwestie elektromobilności.