Argon Legal

Argon Legal jest zespołem ekspertów, którzy dzięki znajomości branży klienta, wieloletniemu doświadczeniu oraz koncentracji na potrzebach biznesu, świadczy profesjonalne usługi prawne dla rodzimych jak i zagranicznych podmiotów. Specjalizacją branżową są nieruchomości, restrukturyzacje i upadłości. Kancelaria prowadzi postępowania sądowe dotyczące kwestii gospodarczych oraz zapewnia bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.

Specjalizacje:

- restrukturyzacja i upadłość
- nieruchomości
- postępowanie sądowe

Adres:

ul. Puławska 39 lok. 30
02-508 Warszawa
https://www.argon.legal