Imię i nazwisko:

Katarzyna Łada – Grabowska

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- windykacja
- prawo procesowe

Kariera:

W ramach kancelarii kieruje zespołem procesowym, prowadzi sprawy cywilne, w szczególności zajmuje się kompleksową obsługą spraw windykacyjnych.