Imię i nazwisko:

Maciej Gawroński

Kancelaria:

Gawroński & Partners

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo ochrony danych osobowych
- prawo nowych technologii i IT
- cyberbezpieczeństwo

Kariera:

Ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Były konsultant Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do poza unijnego pod przetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych.

Sukcesy:

Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT). Reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Występował w sprawach o wartości miliardów Euro. Regularnie publikuje i wykłada na temat ochrony danych i RODO, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, własności intelektualnej, sektora finansowego.