Imię i nazwisko:

Marek Oleksyn

Kancelaria:

ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates

Funkcja:

Partner/ Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo własności intelektualnej

Kariera:

Marek posiada ponad 17-letnie doświadczenie w szerokim zakresie spraw związanych z własnością intelektualną, w tym w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, praw do nazw domen, odmian roślin oraz baz danych. Marek reprezentuje klientów w sporach sądowych (w tym postępowaniach transgranicznych), sporach dotyczących nazw domen i arbitrażowych, a także w sprawach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaków towarowych. Przygotowuje i negocjuje projekty umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej oraz udzielania licencji (w tym znaków towarowych, patentów, praw autorskich i know-how), sporządza opinie i memoranda w sprawach związanych z własnością intelektualną oraz opracowuje umowy personelem twórczym i innowacyjnym. Wspiera klientów w projektach B + R.

Sukcesy:

Doradza podmiotom z różnych sektorów rynku, w tym chemicznym, budowlanym, IT, finansowym, motoryzacyjnym, FMCG oraz dóbr luksusowych. Marek jest autorem szeregu publikacji z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa reklamy. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Marek jest prawnikiem rekomendowanym w zakresie własności intelektualnej przez Legal 500, WTR 1000, Chambers oraz IAM Patent 1000.