Imię i nazwisko:

Marta Stańczyk

Kancelaria:

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Funkcja:

Wspólnik

Specjalizacje:

- spory sądowe
- prawo pracy
- obsługa funduszy inwestycyjnych i sekurytyzacja

Kariera:

Radca prawny specjalizujący się w procesowej obsłudze podmiotów rynku kapitałowego. Reprezentuje fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy w sporach dotyczących wykonywania obowiązków względem uczestników i kontrahentów. Prowadzi bieżącą obsługę prawną funduszy sekurytyzacyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami oraz organami ścigania. Doradza w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności podmiotom rynku kapitałowego. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach i sporach z pracownikami. Z Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelarią Prawną współpracuje od początku jej istnienia, a w 2019 r. została jej wspólnikiem. W 2017 r. założyła w strukturze Kancelarii zespół procesowy, którym kieruje.
Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz w transakcjach na papierach wartościowych.