MGW Doradca Restrukturyzacyjny

Spółka MGW Doradca Restrukturyzacyjny Sp. z o. o. specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, zarówno jako tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca oraz zarządca. Prowadzi też doradztwo dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością jak i już niewypłacalnych. Świadczy również pomoc z zakresu prawa gospodarczego i korporacyjnego. Doradza w  kwestiach relacji między właścicielami, stosowania środków compliance i odpowiedzialności członków zarządu.

 

Specjalizacje:

- restrukturyzacja i upadłość
- obsługa korporacyjna
- prawo gospodarcze

Adres:

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa