Pieniądz śmierdzi prokuraturze

Nawet jeśli aresztowany jest majętny, to sam za siebie nie wpłaci poręczenia, bo ma zablokowany majątek.