ROA Rasiewicz

ROA jest wyspecjalizowaną kancelarią oferującą kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności spraw dotyczących ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów, know-how, praw autorskich oraz w obszarach z nimi związanych, w tym przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, reklamy i promocji oraz ochrony dóbr osobistych. ROA doradza również w projektach dotyczących ochrony i transferu technologii, projektach B+R oraz zagadnieniach e-commerce.

Specjalizacje:

- własność intelektualna
- prawo ochrony konkurencji
- ochrona danych osobowych

Adres:

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

https://roa.pl/