Imię i nazwisko:

Robert Drożdż

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo gospodarcze i handlowe, w tym upadłościowe i restrukturyzacyjne
- kontrakty i prawo papierów wartościowych
- spory gospodarcze.

Kariera:

Od 2010 roku pracuje w zawodzie prawnika. W tym czasie świadczył obsługę prawną w zakresie inwestycji i sporów gospodarczych oraz w zakresie organizacji prawno-rachunkowej przedsiębiorców z sukcesem prowadząc m.in. negocjacje z udziałem wykonawców na budowach autostrad i dróg ekspresowych, wspomagając przedsiębiorców w procesach restrukturyzacyjnych, ochronie przedsiębiorstwa i załogi pracowników przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, a także wspierając przedsiębiorców przy transakcjach zmian w strukturze właścicielskiej, wprowadzaniu reguł ładu korporacyjnego a także w sporach korporacyjnych.

Sukcesy:

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Przez cztery lata był wykładowcą z zakresu prawa handlowego, prawa ochrony konsumentów i prawa ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.