Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi

Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi
Adres:
ul. Mogilska 11 lok. 16
31-542 Kraków
Kontakt:
+ 48 12 617 60 20

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi istnieje od 2007 r. Konsekwentne dążenie do rozwoju wprowadziło nas do grona średniej wielkości kancelarii prawniczych w Krakowie.

Stawiamy na innowacyjność. Innowacyjność przejawiającą się w sposobie myślenia o sytuacji prawnej klienta i jego celach. Nasz klient ma uzyskać rozwiązane uwzględniające akceptowalny przez niego stopień ryzyka oraz wszystkie uwarunkowania jakie rzutują na jego decyzję - więzi gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne.

Wieloletnia współpraca z wymagającym środowiskiem biznesowym, aktywne reagowanie na potrzeby klientów, dostosowywanie praktyki pracy do oczekiwań klientów pomogły wypracować w kancelarii szczególny know-how i organizację pracy, które ułatwiają szybkie podjęcie działań gdy klienci podejmują ważne decyzje biznesowe.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w obsłudze podmiotów z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej opierając się na doświadczeniu zdobytym w kilkunastoletniej współpracy z jednym z największych autoryzowanych sprzedawców pojazdów w Polsce. Wśród naszych klientów jest również wyłączny importer pojazdów klasy premium na rzecz którego świadczymy m.in. usługi w zakresie rozbudowy autoryzowanej sieci sprzedaży pojazdów. Ponadto współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi wynajmu pojazdów oraz obsługi serwisowej floty pojazdów, w tym z największą wypożyczalnią pojazdów w kraju.

Zapewniamy naszym klientom dedykowaną obsługę prawną reprezentując klientów w sporach z konsumentami, finansującymi leasing oraz ubezpieczycielami pojazdów. Obsługujemy również przedsiębiorców prowadzących nieautoryzowane salony i serwisy pojazdów mechanicznych oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części samochodowych.

Drugim kluczowym dla nas obszarem działalności jest branża deweloperska. Łącznie na przestrzeni 9 lat, zespół kancelarii uczestniczył w zawarciu kilkuset umów dotyczących nieruchomości, w tym opracowywał umowy obejmujące sprzedaż lokali, prospekty informacyjne, uczestniczył w negocjacjach z kupującymi i rozwiązywał bieżące problemy związane ze sprzedażą lokali.

Przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomości doradzamy począwszy od momentu podjęcia negocjacji z kontrahentem, oceniamy przydatność inwestycyjną gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego, uczestniczymy w nabyciu gruntu, a następnie wspieramy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przygotowujemy dokumenty i umowy niezbędne do pełnej komercjalizacji obiektu.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, podejmowanie nowych wyzwań i wspólna realizacja projektów dla naszych klientów, sprawiły, iż kancelaria posiada również bogatą praktykę w zakresie pozostałych dziedzin prawa ze szczególnym uwzględnieniem: prawa obrotu konsumenckiego, prawa korporacyjnego, w tym regulacji dotyczących grup kapitałowych, postępowań sądowych i egzekucyjnych, prawa podatkowego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, prawa pracy, postępowań administracyjnych oraz prawa zobowiązań pozakontraktowych.

Wypracowane w ramach dotychczasowej działalności kancelarii  doświadczenie pozwala nam odpowiedzialnie podjąć się obsługi także w zakresie bardzo specjalistycznych dziedzin prawa.

Obecnie kancelaria składa się z zespołu adwokatów, radców prawnych i doradcy podatkowego oraz aplikantów współpracujących przy świadczeniu usług w różnych dziedzinach prawnych i podatkowych, z czego aż 9 stałych współpracowników posiada uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego.Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Projekty infrastrukturalne , Inwestycje , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Podatki firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Bogdan Chudoba

Zawodowo szczególnie interesuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, problematyką organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawem konkurencji, rozwiązaniami z zakresu optymalizacji podatkowej oraz systemami compliance.
 
Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy transakcjach przejęć, połączeń i podziałów spółek, w zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.
 
Specjalizuje się w prawie spółek, prawie konkurencji, prawie podatkowym i prawie umów gospodarczych.
 
Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 r. W latach 1999 - 2003 odbywał aplikację adwokacją w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.  
 
W 2003 r. zdał egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie.  
 
Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1996 r. współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz świadczących usługi finansowe.
 
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.
 
Założyciel Kancelarii.


Pawel Lewiński

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, karnoskarbowych oraz postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, a także prawem nieruchomości rolnych.
 
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. dyplom magistra prawa.
 
W latach 1995 - 1997 odbywał w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie aplikację sądową etatową, którą ukończył zdając egzamin sędziowski.
 
W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku pracy gdzie zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu w latach 2003- 2005 aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki.
 
Problematyka prawa rolnego i prawa cywilnego jest przedmiotem publikacji i rozpoczętej rozprawy doktorskiej.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.
 


Marcin Wolski

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wynajmu pojazdów, obsługi flot samochodowych.
W kręgu jego zainteresowań pozostaje ponadto prawo Internetu oraz zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym.
Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006-2010 odbył aplikację w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2006 roku współpracując z kancelarią Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura sp. p.
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.


Dorota Chrząszcz

Zajmuje się prawem podatkowym i bilansowym, w szczególności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.
 
Praktykuje obsługę księgową spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
Jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie.
 
Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 2000 r. prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu podatków i rachunkowości przede wszystkich dla słuchaczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak również dla wielu innych instytucji szkoleniowych i na zlecenia firm.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2007 roku.


Edyta Sieniawska

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości prowadząc sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych.  
Reprezentuje klientów Kancelarii przed organami administracji i sądami administracyjnymi m.in. w sprawach o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Legitymuje się bogatym doświadczeniem procesowym zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami administracyjnymi. Od 2010 roku radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2012 roku.


Katarzyna Procyk-Wypyska

Posiada doświadczenie w świadczeniu usług w prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze przedsiębiorców, prawie umów, prawie własności intelektualnej, w tym w szczególności w prawie autorskim, prawie ochrony danych osobowych, prawie ochrony konkurencji i konsumentów.
 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz umów wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla dużych podmiotów gospodarczych. Zajmowała się wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych oraz bieżącym doradztwem w zakresie problemów związanych z ochroną danych osobowych.
 
Posiada także doświadczenie w tworzeniu negocjowaniu umów dotyczących kampanii reklamowych z wykorzystaniem nowych środków przekazu.
 
Zawodowo szczególnie interesuje się: prawem internetowym i prawem nowych technologii, prawem reklamy.
 
W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i informatycznej.
 
Ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 r. W latach 2010 – 2013 odbywała aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2013 r. zdała egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.  
 
Zdobywała doświadczenie zawodowe od 2005 r. odbywając staże i współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadcząc pomoc prawną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2009 roku.


Adrian Martynowicz

Specjalizuje się w prawie umów konsumenckich, zagadnieniach rękojmi i gwarancji oraz w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsięwzięć deweloperskich – od etapu rozpoczęcia inwestycji (przygotowanie i negocjowanie umów, postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne) po bieżącą obsługę działów sprzedaży deweloperów oraz zarządców nieruchomości. Nadto opiniuje i negocjuje umowy z deweloperami.
 
Uczestniczy w sporach sądowych w zakresie powyższych dziedzin prawa.
 
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2011 roku.


Joanna Steliga

W działalności zawodowej zajmuje się zagadnieniami prawa gospodarczego oraz cywilnego, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania kontraktów handlowych w języku polskim oraz angielskim.
W kancelarii zajmuje się głównie prawem nieruchomości oraz obsługą podmiotów gospodarczych z branży deweloperskiej oraz ochroną danych osobowych.
Włada językiem angielskim, posiada znajomość prawniczego języka angielskiego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2017 roku.

Dariusz Miksiewicz

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, broniąc w 2013 r. pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego.
W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W roku 2017 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w trakcie studiów m.in. w Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS oraz odbywając praktyki w sądach i prokuraturach. Karierę zawodową rozpoczął współpracując w latach 2014-2017 z renomowaną lubelską kancelarią adwokacką Janusz Gilewicz i Partnerzy.
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi jest związany od 2017 r., gdzie zajmuje się głównie obsługą procesową klientów w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
Ponadto, w kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej oraz prawo sportowe. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN oraz Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN w Warszawie.
Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w kolejnych edycjach programu edukacyjnego kierowanego do młodzieży szkolonej „Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Marta Siwik

Zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym a także szeroko pojętym prawem nieruchomości, w szczególności postępowaniami związanymi z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości, a także dotyczącymi uzyskania decyzji określającej warunki zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu sądowej windykacji należności oraz prowadzenia sporów sądowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 
Posługuje się językiem angielskim.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2015 roku.

Anika Pitaś

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła studia na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. W 2017 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 
Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. W Kancelarii zajmuje się również postępowaniem egzekucyjnym i prawem upadłościowym.
 
Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz obsługi procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krakowskich obsługując przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.
 
W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się w szczególności prawo autorskie i szeroko pojęte prawo gospodarcze.
 
Posługuje się językiem angielskim.
 
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2016 roku.

Patrycja Słapek

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza –Modrzewskiego w 2016 r. Pracę magisterską z zakresu Prawa bankowego obroniła w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Czaji–Hliniak. Uczestniczy w Studiach Podyplomowych Fuzji i Przejęć Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokacko – radcowskich w Warszawie i Katowicach oraz podczas praktyk w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.
Posługuje się językiem angielskim. Uczestniczka kursu w Szkole Stafford House w Cambridge.
Z kancelarią współpracuje od 2017 roku i zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Zawodowo interesuje się prawem handlowym, umów i zmianami podmiotowymi przedsiębiorstw.

Przemysław Apostolski

Zajmuje się głównie prawem spółek handlowych, prawem podatkowym, prawem cywilnym oraz administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz prawa o cudzoziemcach.
Posiada doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, uczelniom wyższym oraz osobom fizycznym, a także w reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji publicznej.
Wyższe studia prawnicze ukończył w 2016 roku, broniąc w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę magisterską pt. Wybrane aspekty prawa pracy Unii Europejskiej. Podczas studiów zdobywał doświadczenie zawodowe, współpracując od 2014 roku z renomowanymi krakowskimi kancelariami prawnymi oraz świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów uczestniczył w cyklu wykładów pt. Chinese Company Law, prowadzonym przez Beijing Foreign Studies University we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
W 2017 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.
Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2017 roku.