Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.

Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.
Adres:
Al. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 17a
97-400 Bełchatów
Kontakt:
+ 48 44 635 03 25

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych krajowych jak i zagranicznych. Siedzibą Kancelarii jest Bełchatów.

Kancelaria powstała w 2013 r. na bazie Kancelarii Prawnej Urszuli Kołatek – Krajewskiej, jednej z pierwszych Kancelarii w województwie łódzkim.

Kancelaria składa się z 5 prawników oraz 1 pracownika obsługi administracyjnej. Współpracujemy z godnymi zaufania rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami oraz biurem detektywistycznym.

Od momentu powstania Kancelaria skupiła się na obsłudze firm.

Wśród Klientów Kancelarii znajdują się czołowe firmy budowlane z regionu, firmy z branży produkcji przemysłowej i spożywczej, kluby sportowe oraz reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportowych.

Do sukcesów Kancelarii należy zaliczyć skuteczne doradztwo przy największych projektach budownictwa energetycznego w kraju oraz negocjacje umów z udziałem czołowych polskich sportowców.

Specjalizacja Kancelarii to prawo gospodarcze, w szczególności prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo kontraktowe oraz prawo spółek. Poza prawem gospodarczym Kancelaria wyróżnia się profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa sportowego.  

Przełomowym momentem w rozwoju Kancelarii był akces do jednego z najstarszych międzynarodowych stowarzyszeń kancelarii prawniczych, co pozwoliło pozyskać zlecenia Klientów zagranicznych i zapewnić Klientom krajowym obsługę poza granicami Polski.  Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Inwestycje , Transport , Prawo budowlane , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Tomasz Madejczyk

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2005 - 2010 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem " Treść umowy rachunku bankowego" - " The content of a Bank Account contract" napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Urszuli Promińskiej. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2010 - 2013  odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wobec kilkuletniej współpracy z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym.

Języki: polski, angielski (business english).

Edyta Głowińska

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2006 - 2011 odbyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2011 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem "Uprzywilejowanie pracownika
w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy" pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Sławomira Cieślaka. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2012 - 2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabyła w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, uzyskując najlepszy wynik w okręgu łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największej kancelarii radców prawnych w województwie łódzkim, gdzie uzyskała wiedzę zarówno w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Radca Prawny Edyta Głowińska specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego
i prawa odszkodowań.


Wojciech Piasecki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo i Administracja. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego organizowane przez Uniwersytet Jagielloński.

Od 2014 r. do chwili obecnej odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi.

Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w pracy w Kancelariach Radców Prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek i w prawie nieruchomości.


Anna Daria Sobczyk

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i rodzinnego. Ponadto, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Posiada 2-letnie doświadczenie w pracy w Kancelariach Radców Prawnych

Od 2016 r. do chwili obecnej odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi.


Paulina Strzelczyk

Jest absolwentką kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży prawniczej, w tym kilkuletnie na stanowisku kierownika Kancelarii Prawnej, które w połączeniu z posiadaną wiedzą merytoryczną, pozwoliły jej na uzyskanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do objęcia stanowiska Dyrektora Kancelarii.

Na objętym stanowisku Pani Paulina Strzelczyk zajmuje się współpracą z klientami indywidualnymi i biznesowymi, planowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy Kancelarii, a także sprawami administracyjnymi i marketingowymi.


Mikołaj Duda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2008-2013 odbył dzienne studia prawnicze, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.
W 2013 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Deficyt budżetowy i dług publiczny na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
W 2015 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach podatkowych w województwie łódzkim, a także w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte.
Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do Ordynacji podatkowej.
Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz kontrolach i postępowaniach podatkowych.