Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Klimont

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Klimont
Adres:
ul. Lubelska 2E/201
24-100 Puławy
Kontakt:

Kancelaria Adwokacka adw. Jarosława Klimonta powstała w 1999 r. w wyniku przekształcenia założonej w 1997 r. Kancelarii Radcy Prawnego. Bliska współpraca z adw. Tomaszem Ziemskim nawiązana na początku istnienia Kancelarii, zaowocowała stopniowym rozszerzaniem zakresu jej działalności. Zainteresowania adwokatów skupiały się głównie na prowadzeniu spraw gospodarczych i cywilnych, ale także z sukcesami prowadzono sprawy karne,    w szczególności wynikające ze stosunków gospodarczych. Kancelarii zaufało wiele firm, instytucji i podmiotów administracji publicznej, powierzając jej kompleksową obsługę prawną, w tym przygotowywanie opinii prawnych, umów obejmujących różne aspekty działalności gospodarczej oraz udział           w negocjacjach z kontrahentami.

Obecnie z Kancelarią współpracują adwokaci specjalizujący się w szerokim wachlarzu zagadnień  dotyczących prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz prawa administracyjnego, mieszkaniowego, spółdzielczego, podatkowego, rodzinnego oraz prawa pracy. Z powodzeniem podejmujemy się spraw trudnych i nietypowych, zwłaszcza związanych z prowadzeniem inwestycji i z zakresu prawa spółek. W działalności Kancelarii udanie łączymy wiedzę, umiejętności i doświadczenie poszczególnych prawników tworząc dobrze funkcjonujący i efektywny zespół, w skład którego wchodzą adwokaci: Jarosław Klimont, Tomasz Ziemski, Małgorzata Arciuch, Mateusz Sudowski, a także aplikantka adwokacka Ewelina Kozak. Gwarancją naszej skuteczności jest bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, bogate doświadczenie oraz stałe doskonalenie zawodowe.Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Inwestycje , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Jarosław Klimont

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1995 roku radca prawnym, a od 1999 roku adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie. W latach 1996 – 1999 był syndykiem. Zasiadał w radach nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. PKO Bank Polski S.A. w Warszawie; Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie; Zakład Doświadczalny Echo – Son S.A. w Puławach). W 1999 r. założył Kancelarię Adwokacką.  
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek, w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, firm i podmiotów administracji publicznej. Reprezentuje także klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w szerokim spektrum spraw gospodarczych, cywilnych oraz karnych.


Małgorzata Arciuch

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2006 – 2009 nauczyciel akademicki. W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, od 2006 roku współpracuje z adwokatem Jarosławem Klimontem.  
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego, zajmuje się też kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (przygotowanie umowy spółki, przekształcenie spółki, postępowanie przed organami rejestrowymi, opinie prawne, regulaminy, obsługa organów spółek, bieżące doradztwo). Posiada bogate doświadczenie sądowe, reprezentuje klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Świadczy także pomoc prawną fundacji zajmującej się ochroną praw zwierząt.


Ewelina Kozak

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie jest na drugim roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie pod patronatem adw. Jarosława Klimonta.
W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i rodzinnego, występuje także w sprawach karnych zleconych kancelarii.


Tomasz Ziemski

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat od 1994 r. Przedtem przez kilka lat wykonywał zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej Kancelarii Prawniczej „KODEKS”. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego i spółdzielczego. Ma dużą praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej. Z powodzeniem uczestniczył również jako pełnomocnik i obrońca w licznych postępowaniach sądowych.
Świadczy także usługi prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Brał udział w wielu negocjacjach, obsługiwał procedurę tworzenia wielu spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, zajmując się również ich bieżącą obsługą prawną.
Jako członek zespołu lustratorów Okręgowej Rady Adwokackiej jest zaangażowany w pracę samorządu adwokackiego.


Mateusz Sudowski

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Od 2015 r. jako adwokat jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Doradza podmiotom z branży budowlanej, prowadzącym inwestycje na terenie całego kraju, zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych.

Świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych, prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, doradza w kwestiach związanych z obsługą podatkową podmiotów prawnych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.