Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa

Kancelaria Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa
Adres:
ul. Kołłątaja 14/3
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt:
+ 48 33 496 10 66

Marek Płonka

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Dominika Wieja

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.

Anna Roessler

Komandytariusz, radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa spółek i prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych, spółek publicznych oraz klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także rosyjskim i włoskim.

Grzegorz Pacek

Komandytariusz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami - http://ip.pacek.name.

Paweł Płonka

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim.

Mateusz Czakon

Komandytariusz, radca prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską nt. „Przejęcia spółki dominującej przez jej spółkę zależną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże i pracując w największych kancelariach w Krakowie i Katowicach. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Specjalizuje się w planowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Zawodowo interesuje się prawem spółek, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiada za współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacją podmiotów gospodarczych koordynując z ramienia Kancelarii procesy due diligence. Uczestniczył w wielu szkoleniach, konferencjach, zarówno w roli uczestnika, jaki i prelegenta. Włada biegle językiem angielskim.