SENDERO Tax & Legal

SENDERO Tax & Legal
Adres:
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
Kontakt:
+ 48 71 717 80 20

SENDERO znaczy ścieżka. Od 10 lat wskazujemy naszym Klientom bezpieczne ścieżki w gąszczu przepisów.

SENDERO Tax & Legal to organizacja, w skład której wchodzą: kancelaria prawna Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. oraz spółka doradztwa podatkowego Sendero sp. z o.o. Obie mieszczą się we Wrocławiu. Od początku działalności stawiamy na doświadczenie: naszym atutem jest 28 osobowy zespół specjalistów, w tym 12 radców prawnych, 1 adwokat, 7 doradców podatkowych oraz 3 prawników. Wszyscy partnerzy zdobywali doświadczenie podczas wieloletniej pracy dla międzynarodowych firm doradczych oraz wiodących kancelarii prawniczych.

SENDERO Tax & Legal działa od roku 2007. Naszymi usługami wspieramy biznes z obszaru południowo – zachodniej Polski. Obsługujemy duże korporacje oraz lokalnych przedsiębiorców. Oferujemy stałą obsługę w języku polskim, angielskim i niemieckim. Świadczyliśmy usługi przy transakcjach handlowych oraz przekształceniach i nowych inwestycjach, m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych, na łączną kwotę ponad 1,140 mld zł. W gronie Klientów mamy firmy deweloperskie, które wspieramy przy obrocie nieruchomościami. Służymy poradami z zakresu prawa pracy firmom produkcyjnym i usługowym, zatrudniającym prawie 30 tys. osób. Tylko w ostatnich trzech latach reprezentowaliśmy Klientów na 500 rozprawach sądowych, a łączna wartość przedmiotu sporu w roku 2016 przekroczyła 56,7 mln zł. Reprezentujemy również Klientów w przetargach publicznych.

Stale doradzamy przedsiębiorcom w zakresie podatku pochodowego od osób prawnych (CIT) (w tym przy rozliczeniach pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych) oraz podatku VAT. Wykonujemy przeglądy podatkowe wskazując obszary oszczędności podatkowych. Występujemy o indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów, których uzyskaliśmy już 104. Od lat wykonujemy też dokumentacje cen transferowych. Nasi doświadczeni doradcy podatkowi dbają o ograniczenie ryzyka podatkowego Klientów oraz wskazują optymalizacje rozliczeń, a także prowadzą spory podatkowe na wszystkich szczeblach. Jesteśmy przedstawicielem podatkowym międzynarodowych marek, dla których rozliczyliśmy już 107 mln VAT-u.

 SENDERO Tax & Legal to kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe zapewniające jakość na poziomie międzynarodowych firm doradczych.

 Specjalizacje: Spadki, Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Projekty infrastrukturalne , Inwestycje , Transport , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Podatki firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Paweł Michalski

Radca Prawny, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje:
Spory, postępowania sądowe i administracyjne
Kontrakty i transakcje handlowe
Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji

Doświadczenie: Swoim 20-letnim doświadczeniem wspiera klientów w rozwiązywaniu sporów oraz negocjacjach ugodowych. W ramach SENDERO Tax & Legal kieruje Zespołem Procesowym. Nadzoruje kilkadziesiąt postępowań sądowych, w tym bezpośrednio reprezentując przedsiębiorców, przede wszystkim w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, odszkodowawczych oraz pracowniczych. Świadczy pomoc prawną międzynarodowym koncernom, największym polskim przedsiębiorstwom, jak i lokalnym firmom średniej wielkości.

Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995 – 2002 pracownik działu podatkowo – prawnego, a następnie prawnego firmy doradczej Ernst & Young oraz kancelarii prawniczej z nią stowarzyszonej. W latach 2002 - 2007 Radca Prawny, następnie Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wpisany na listę radców prawnych w 2002r.


Łukasz Lubaszka

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje
Prawo spółek, obsługa korporacyjna
Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
Nowe inwestycje, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych
Kontrakty i transakcje handlowe

Doświadczenie: Zajmuje się prawem korporacyjnym, handlowym i cywilnym, w zakresie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw, a także transakcjami typu mergers & acquisitions. Jego doświadczenie obejmuje reprezentację klientów i prowadzenie negocjacji dotyczących warunków inwestycji zagranicznych oraz typu greenfield na rzecz międzynarodowych koncernów. Uczestniczy w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych i handlowych z zakresu obrotu spółkami, przedsiębiorstwami i nieruchomościami, a także projektów z zakresu pomocy publicznej.

Życiorys: Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997 – 2000 pracownik działu podatkowego międzynarodowej firmy doradczej Arthur Andersen. Od 2000 do 2007 roku był zatrudniony w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2005r.


Rafał Kania

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje
Prawo pracy
Spory, postępowania sądowe i administracyjne
Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji
Usługi finansowe i ochrona konsumentów

Doświadczenie:
Od początku swojej kariery, Rafał zdobywał wiedzę z zakresu rynków finansowych i zagadnień bankowości, w tym ochrony konsumentów w usługach finansowych. Od kilkunastu lat pogłębia swe doświadczenia w projektach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji, a także wymagań jakości wyrobów oraz prowadzi sprawy z prawa pracy, w tym związane z chorobami zawodowymi. W SENDERO prowadzi Zespół Prawa Pracy oraz Własności Intelektualnej. Uczestniczy w licznych procesach.

Życiorys
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1994 r. do 1996 r. zatrudniony przy dużych projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w firmie Nicom Consulting. W latach 1996-2000 pracował w Departamencie Prawnym WBK S.A oraz współpracował przy wielu prywatyzacjach ze spółką Arcanum. Po uzyskania tytułu radcy prawnego w 2000 r., zatrudniony w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Od 2007 r. partner w SENDERO Tax & Legal. W 2015r. ukończył studia z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Anna Skowron

Radca prawny, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje:
Prawo spółek, obsługa korporacyjna
Przekształcenia i nabycia przedsiębiorstw
Kontrakty i transakcje handlowe

Doświadczenie: Doradza i wspiera Zarządy spółek w bieżącym prowadzeniu biznesu głównie w zakresie prawa korporacyjnego, cywilnego i prawa pracy. Ma duże doświadczenie w sprawach związanych z inwestycjami zagranicznymi w Polsce, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi projekty związane z przejmowaniem i przekształcaniem spółek, nabywaniem nieruchomości i przedsiębiorstw, opracowaniem prospektów emisyjnych oraz przygotowaniem raportów z badań typu due diligence. Do grona jej klientów należą zarówno duże, także międzynarodowe przedsiębiorstwa jak i lokalne firmy.

Życiorys: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 do 2002r. pracownik działu doradztwa prawnego Ernst & Young i stowarzyszonej kancelarii prawniczej D.Janczak i Wspólnicy. Następie do roku 2008 zatrudniona w kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, współpracującej również z Ernst & Young. Od 2008 r. radca prawny w SENDERO Tax & Legal, a od 2016r. dołączyła do grona Partnerów kancelarii.


Grzegorz Młynarczyk

Doradca podatkowy, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje
Ceny transferowe
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Spory podatkowe

Doświadczenie:
Doradza klientom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Jego doświadczenie obejmuje analizę skutków podatkowych transakcji o znacznej wartości, prowadzenie audytów podatkowych i planowanie efektywnych podatkowo struktur własnościowych i inwestycyjnych. Specjalizuje się także w doradztwie w zakresie cen transferowych – planowaniu przepływów finansowych, dokumentowaniu warunków transakcji i wsparciu Klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie dotyczącym cen transakcyjnych. Prelegent w licznych szkoleniach z zakresu podatku CIT oraz konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.

Życiorys
Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W latach 2000 - 2002 pracował we wrocławskim dziale doradztwa podatkowego Arthur Andersen. Od 2002 roku w Ernst & Young, od 2005 roku zajmował stanowisko menedżera w dziale podatkowym oddziału tej firmy. Doradca podatkowy od 2004 roku.


Szymon Karpiński

Doradca podatkowy, Partner SENDERO Tax & Legal

Specjalizacje
Podatek od towarów i usług (VAT)
Przedstawicielstwo podatkowe
Specjalne Strefy Ekonomiczne

Doświadczenie:
Od początku kariery specjalizuje się w zakresie podatku VAT. Jego doświadczenie obejmuje m.in. planowanie efektywnych podatkowo struktur transakcyjnych – w tym obejmujących zbywanie nieruchomości oraz międzynarodowy obrót towarowy – a także wsparcie w bieżących rozliczeniach podatku od towarów i usług. W gronie jego klientów są podmioty inwestujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Realizowane na ich rzecz projekty dotyczą m.in. kwestii związanych z pomocą publiczną, w tym zwłaszcza formie zwolnienia z podatku CIT. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Autor licznych publikacji, współautor pionierskiego na polskim rynku wydawniczym komentarza do unijnej dyrektywy VAT.
Życiorys
Partner w SENDERO Tax & Legal od 2007 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999 – 2002 pracownik działu podatkowego Arthur Andersen, a od 2002 r. działu doradztwa podatkowego Ernst & Young. W 2004 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów.