Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy S.C.

Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski  i Wspólnicy S.C.
Adres:
Tadeusza Kościuszki 17/3
59-220 Legnica
Kontakt:
+48 76 724 33 51

Maciej KowalskiSpecjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym, administracyjnym  i prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Posiada  bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach  gospodarczych, pracowniczych i cywilnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Świadczy stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych, w tym również dla spółek publicznych, doradza w sprawach korporacyjnych, przekształceń własnościowych i w  toku procesów związanych z emisją akcji i obligacji. Reprezentuje klientów w toku postępowań o czyny nieuczciwej konkurencji.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową w 2003r. Od 2006r. wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W trakcie pracy zawodowej pełnił również funkcje członka zarządu spółek prawa handlowego. Od 2013r. członek Rady Nadzorczej Spółki notowanej na GPW w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.


Wojciech PopławskiSpecjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym, administracyjnym  i prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw szkodowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi i ubezpieczeniami majątkowymi.

Świadczy stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w toku postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w 2011 r.

W latach 2007 – 2011 aplikant radcowski zatrudniony w kancelarii radców prawnych. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu w 2011 r.

Posługuje się językiem angielskim.

Justyna Kowalska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym , administracyjnym i podatkowym.
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Podatkowych przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła aplikację radcowską. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu w 2016 r.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, rodzinnych i gospodarczych.

Posługuje się biegle językiem niemieckim (certyfikat DSD II) oraz angielskim.