Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

Kancelaria  Radcy  Prawnego  Robert  Dudkowiak
Adres:
Jana Pawła II 11 lok. 5
62-300 Września
Kontakt:
+ 48 784 334 454

Kancelaria utworzona została w 2013 r. Obecnie posiada biura w Poznaniu (ul. Młyńska 12) i Wrześni (ul. Jana Pawła II 11).
Kancelaria obsługuje sprawy również na terenie Niemiec w porozumieniu z będącą jej partnerem niemiecką kancelarią adwokacką z Berlina oraz polską kancelarią doradztwa podatkowego.
Od początku powstania Kancelaria dynamicznie rozwija się. Aktualnie obsługuje wielu stałych klientów z różnych gałęzi gospodarki np. FMCG, budowlanej, finansowej i ubezpieczeniowej, a także klientów indywidualnych.
Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw, niemniej jednak koncentruje się w głównej mierze na prawie administracyjnym, budowlanym, nieruchomości, cywilnym, bankowym i finansowym, podatkowym, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczym oraz karnym. W znaczącym zakresie Kancelaria zajmuje się sporami sądowymi, w tym sprawami, których przedmiotem są wielomilionowe roszczenia pieniężne. Założyciel Kancelarii uczestniczy również w radach wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.
Doświadczenie i wiedza założyciela oraz całego zespołu Kancelarii doceniane są przez jej klientów, z których opiniami można zapoznać się na stronie www.kancelaria-rdk.pl.
Kancelaria może poszczycić się również znaczącymi osiągnięciami chociażby na gruncie prawa budowlanego, w obrębie którego przygotowana analiza i argumentacja prawna zaprezentowana w złożonej skardze kasacyjnej dała asumpt do podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w składzie 7 sędziów (sygn. akt: II OPS 3/16), zgodnej de facto z przyjętą przez Kancelarię wykładnią przepisów prawa z tejże dziedziny.    


Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Prawo ochrony konkurencji , Transport , Prawo budowlane , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Podatki firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Robert Dudkowiak

Założyciel Kancelarii. Ukończył studnia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i odbył seminarium z zakresu prawa administracyjnego u ówczesnego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. dra hab. Romana Hausera. Od około 15 lat związany jest z obrotem gospodarczym i branżą FMCG, w szczególności ze spółkami z kapitałem zagranicznym i krajowym, liderami branży hurtowej i detalicznej sprzedaży oraz dystrybucji artykułów spożywczych. Doświadczenie zdobywał w takich spółkach jak Selgros sp. z o.o. czy Hoop SA.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, budowlanym, nieruchomości, prawie pracy, cywilnym, ubezpieczeniowym, bankowym i finansowym.

Uczestniczy w radach wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz prowadzi spory sądowe również o wielomilionowe roszczenia.

Język angielski.


Sławomir Wójcik

Radca prawny od 1999 r., zajmuje się wyłącznie obsługą biznesu.
Bogate doświadczenie w sprawach spółek prawa handlowego i grup kapitałowych, oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Szeroka praktyka w dziedzinie zakładania i przekształceń spółek oraz ich restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz różnego rodzaju umów o współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi.
Drugi główny obszar specjalizacji to umowy w zakresie działalności gospodarczej. Szczególnie doświadczony w sprawach dystrybucji FMCG i umów z największymi producentami i dystrybutorami, sieciami hurtowymi i detalicznymi. Także komercyjne umowy najmu (Retail) dla hurtu i detalu, projekty wdrożeniowe systemów informatycznych np. klasy ERP, WMS, sprawy nieuczciwej konkurencji, w tym także procesy o milionowej wartości.
Język angielski.


Tomasz Szczepaniak

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia wojskowe oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w wydziale karnym sądu rejonowego oraz w kancelarii komorniczej.

W Kancelarii zajmuje się sprawami karnymi, w tym karnymi gospodarczymi i karnymi-skarbowymi, a także sprawami egzekucyjnymi oraz prawem pracy i administracyjnym. Specjalizuje się w sporach sądowych.

Język niemiecki i angielski.


Karina Skowrońska

Odbywa studia prawnicze na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Jej wyniki w nauce są imponujące – plasuje się w pierwszej piątce najlepszych studentów w rankingu studentów dziennych i zaocznych.

Odbywa seminarium z zakresu prawa cywilnego u prof. dra hab. Adama Olejniczaka, cenionego i znanego polskiego cywilisty, autora wielu publikacji.

Zainteresowania i specjalizacje oscylują w obrębie prawa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz dochodzone w ich ramach roszczenia, a także prawa medycznego z uwzględnieniem praw pacjenta. Zajmuje się również sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa bankowego.


Damian Kopiński

Współpracuje z Kancelarią jako of counsel.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmuje się w głównej mierze problematyką cywilnoprawną, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, windykacyjną i egzekucyjną.

Język angielski.


Aleksandra Garbarek

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmuje się obsługą klientów, a także kwestiami administracyjnymi i organizacyjnymi Kancelarii.

Język niemiecki.