KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny

KMS Legal - Miłosz Surdziel Radca Prawny
Adres:
Barona 30/202
43-100 Tychy
Kontakt:
+48 604 894 427

Założycielem i prowadzącym KMS Legal jest radca prawny Miłosz Surdziel, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2009 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Począwszy od 2003 r. uczestniczy w świadczeniu usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – początkowo jako pracownik, a następnie stały współpracownik kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach związanych z nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej.

KMS Legal posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także klientów indywidualnych – przedsiębiorców i osób prywatnych.

Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Sprawy bankowe , Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Ceny transferowe , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Projekty infrastrukturalne , Inwestycje , Transport , Prawo budowlane , Ochrona środowiska , Prawo bankowe , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Podatki firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Podatki , Prawo pracy .

Miłosz Surdziel

Założyciel i prawnik zarządzający Kancelarią KMS Legal – kancelarii partnerskiej ogólnopolskiej sieci zrzeszającej kancelarie prawne, działającej pod nazwą Kancelarie RP, działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Począwszy od 2003 r. uczestniczy w świadczeniu usług pomocy prawnej dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – początkowo jako pracownik, a następnie stały współpracownik kancelarii Urbanik i Partnerzy. Specjalizuje się w sprawach związanych z nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także klientów indywidualnych – zarówno przedsiębiorców jak i osób prywatnych. W swojej dotychczasowej działalności świadczył obsługę prawną wielomilionowych procesów inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki unijne, wykonywał czynności likwidatora, zakładał i doradzał podmiotom z sektora NGO, wykonywał czynności administratora zastawu. Jest docenianym doradcą i uznanym współpracownikiem. 

Teodor Urbanik

Założyciel i partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1986 sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie. W latach 1986 – 1989 pracujący na stanowisku radcy prawnego. Począwszy od 1989 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W trakcie swej długoletniej praktyki prowadził obsługę prawną podmiotów branży górniczej, hutniczej oraz energetycznej, sportowej oraz medycznej, miast i ich jednostek organizacyjnych. Obsługuje pod względem prawnym przedsiębiorców i osoby prywatne. Uczestniczył w negocjacjach prowadzonych zarówno w imieniu jak i z największymi podmiotami na rynku. Prowadzi obrony w sprawach karnych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i kontroli. Jest prawnikiem o olbrzymim doświadczeniu i uznanym autorytecie.

Jakub Matan

Założyciel i właściciel Kancelarii Matan z siedzibą w Katowicach. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (potwierdzonym złożonym egzaminem z certyfikatu ILEC) oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem hiszpańskim. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego również w zakresie likwidacji oraz reorganizacji przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie w prawie administracyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz prawie ochrony środowiska zdobyte podczas pracy w organach administracji. Brał udział w licznych procesach dotyczących spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz służebności, w tym służebności przesyłu, a także roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy. W swojej wieloletniej praktyce w kancelariach prawnych zdobył doświadczenie związane z efektywną windykacją należności (w tym windykacją wierzytelności od podmiotów zagranicznych przy użyciu europejskich środków ochrony prawnej), cesjami wierzytelności, faktoringiem oraz różnymi sposobami zabezpieczenia wierzytelności.


Ewelina Papaj-Gajek

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami. W 2013 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – prowadzi sprawy o rozwód oraz sprawy alimentacyjne. Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości, umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości a także w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu, ustanawiania służebności za wynagrodzeniem, jak i pozyskiwania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe. Reprezentuje klientów w procesach karnych zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik.

Dominik Urbanik

Partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, w szczególności w zakresie problematyki dotyczącej urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zasiedzenia służebności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jako pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych, zdobył znaczne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym w zakresie skutecznej windykacji należności oraz w procesach odszkodowawczych.

Maryla Urbanik

Założyciel i partner kancelarii „Urbanik i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prawnik posiadająca 30 letnie doświadczenie zawodowe. W trakcie swojej kariery zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej w następujących dziedzinach: – porozumienia rozwodowe, separacyjne, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i wnukami, odszkodowania dla pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz inne sprawy z zakresu prawa pracy, – windykacja należności, w tym e-windykacja (podatki, czynsze, media, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych) – eksmisje oraz odszkodowania od Gmin za brak wskazania lokalu socjalnego, – służebności, w tym sprawy dotyczące ustanowienia służebności ze szczególnym uwzględnieniem służebności


Marcin Pietrzak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomości. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości w tym m.in. regulacjach stanu prawnego gruntu, procesach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami i obsługą wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również pozasądową oraz sądową windykacją należności ze szczególnym uwzględnieniem e-windykacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami publicznymi w tym reprezentacji przed sądem w sprawach odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych.

 


Michał Rus

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Od 2016 r. aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek handlowych, a także windykacją wierzytelności. Specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa sportowego. Występuje przed sądami zarówno w procesach cywilnych jak i karnych. 

Witold Rodak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Zajmuje się wsparciem bieżącej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek handlowych, a także windykacją wierzytelności. 

Sylwia Hamerlak

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej na kierunku Stosunków Międzynarodowych o specjalizacji Administracji Europejskiej.  Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem i obsługą biura Kancelarii