Kancelaria Prawna Krakowiński

Kancelaria Prawna Krakowiński
Adres:
Kopernika 18/3
90-503 Łódź
Kontakt:
+48 42 637-38-24

Kancelaria prawna Adwokata Andrzeja Krakowińskiego, Adwokata Tomasza Krakowińskiego oraz radcy prawnego Agaty Krakowińskiej świadczy kompleksową obsługę firm i osób fizycznych w zakresie wielu dziedzin prawa.

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Andrzej Krakowiński, który wykonuje zawód adwokata od ponad 35 lat. Przez lata praktyki Andrzeja Krakowińskiego specjalizacją Kancelarii stało się dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej. Adwokat zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i spadkowych, jako pełnomocnik bierze udział w najgłośniejszych sprawach dot. wypadków.
W 2013 r. do Kancelarii dołączyli : adwokat Tomasz Krakowiński oraz radca prawny Agata Krakowińska. Powiększenie składu wspólników wiązało się z rozszerzeniem działalności o inne dziedziny prawa m.in. prawo gospodarcze, handlowe, rzeczowe, administracyjne, sportowe, autorskie i IT.
Razem tworzymy zgrany zespół, łączymy doświadczenie najstarszego prawnika z naszym entuzjazmem do pracy i dalszego rozwoju. Skomplikowane zagadnienia omawiamy wspólnie, konsultujemy się w kwestiach proceduralnych i zagadnień prawa materialnego. Każdy z prawników specjalizuje się w innych dziedzinach prawa.
Świadczymy stałą obsługę prawną – opiniujemy umowy (również po angielsku), prowadzimy sprawy pracownicze, z zakresu prawa handlowego – współpracujemy także z notariuszem, dzięki czemu wszelkie czynności wymagające formy aktu notarialnego przeprowadzane są sprawnie, a w razie potrzeby również w soboty i w innych miastach. Reprezentujemy klientów indywidualnych w prawach cywilnych, karnych i administracyjnych.


Kancelaria zatrudnia 3 aplikantów i 1 pracownika obsługi administracyjnej.


Specjalizacje: Spadki, Prawo rodzinne , Ubezpieczenia, Prawa konsumenta , Nieruchomości, Sprawy administracyjne , Sprawy karne , Prawo spółek , Działalność gospodarcza , Kontrakty gospodarcze , Własność intelektualna , Zamówienia Publiczne , Prawo ochrony konkurencji , Transport , Prawo karne gospodarcze , Postępowanie sądowe , Prawo pracy firma, Pozostałe firma, Pozostałe , Prawo pracy .

Agata KrakowińskaRadca prawny Agata Krakowińska W maju 2013 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; stypendystka Radboud University w Nijmegen, pracę magisterską pt. „Umowa faktoringu a niewypłacalność dłużnika” obroniła w Katedrze Prawa Handlowego. Uczestniczka studiów podyplomowych: Prawo Nowoczesnych Technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała udział w licznych kursach, w tym dotyczących prawa zamówień publicznych oraz debiutów giełdowych.

Radca Prawny świadczący pomoc prawną na rzecz podmiotów z całej polski, działających w różnych branżach, w tym: IT, budowlano-wykończeniowej, windykacyjnej, odszkodowawczej oraz szkoleniowej. Radca prawny prowadzi w ramach świadczonej pomocy prawnej doradztwo w zakresie bieżącej obsługi prawnej, w tym prowadzi procesy sądowe klienta zarówno w tradycyjnym postępowaniu jak i przed e-Sądem w Lublinie, a także zapewnia reprezentację w sporach administracyjnych. Sporządza opinie prawne, umowy, regulaminy. Reprezentuje klientów w negocjacjach oraz postępowaniach mediacyjnych. Świadczy pomoc w zakresie rejestracji i przekształceń podmiotów gospodarczych (spółek, stowarzyszeń, fundacji), podejmuje się dochodzenia należności zagranicznych. Posługuje się biegle językiem angielskim – również prawniczym, opiniuje umowy i inne pisma w tym języku.


Tomasz KrakowińskiAdwokat Tomasz Krakowiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę magisterską bronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I, praca magisterska pt. „Warunki formalne pism procesowych”, stypendysta na Westfälische Wilhems-Universität w Münster w ramach programu Erasmus. Członek Łódzkiej Izby Adwokackiej - od 2013 r. wykonuje zawód adwokata, działacz piłkarski: przewodniczący Wydziału Dyscypliny Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, delegat ds. bezpieczeństwa ŁZPN. Uczestnik studiów podyplomowych zarządzania w sporcie CIES/FIFA Sport Managment Programme, organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i FIFA,  z udziałem Stadionu Narodowego (Spółki PL 2012+), Ekstraklasy S.A., Przeglądu Sportowego i PKOL. Od 2016 r. pełni funkcję arbitra Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Nożnej (PZPN) – rozstrzyga kwestie sporów zawodowych piłkarzy.

znajomość języków obcych – angielski (FCE), niemiecki (ZD).

 

Adwokat Tomasz Krakowiński reprezentuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego: umów, odszkodowań z tytułu wypadków i polis na życie (dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, za śmierć osoby najbliższej, zwrotu kosztów leczenia oraz renty na przyszłość), prawa spadkowego (o zachowek, dział spadku), prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podział majątku), prawa rzeczowego, sportowego, prawa pracy i administracyjnego.

Adwokat jest obrońcą oskarżonych w sprawach karnych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, reprezentuje pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.


Andrzej Krakowiński

Adwokat Andrzej Krakowiński to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, założyciel Kancelarii. W latach 1973-1975 odbył aplikację sądową, natomiast w 1979 roku z powodzeniem ukończył aplikację adwokacką. Od tego czasu sukcesywnie i nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. Pracował w zespołach adwokackich, w których zdobył cenne doświadczenie oraz ugruntował swoją wiedzę. Od roku 1991 prowadzi prywatną kancelarię Adwokacką, która prężnie prosperuje na rynku usług adwokackich od ponad ćwierćwiecza.

 

Adwokat Andrzej Krakowiński był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przez 15 lat (5 kadencji), gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza ORA.

 

 Adwokat specjalizuje się w:

- dochodzeniu odszkodowań z OC sprawców wypadków komunikacyjnych (sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej orz odszkodowanie).

- sprawach odszkodowań wynikających z błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań lekarzy oraz za zakażenie szpitalne m.in. żółtaczką i gronkowcem,

- roszczeniach z umów polis posagowych, roszczenia z polis na życie,

- wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących ubezpieczeń

- sprawach karnych i rodzinnych