Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec i Partnerzy Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych

Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec  i Partnerzy Kancelaria Doradców  Podatkowych i Radców Prawnych
Adres:
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
Kontakt:
+48 22 826 00 62

Marek Kolibski

Marek Kolibski od kwietnia 2009 r. jest wspólnikiem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 r. w dziale podatkowym w kancelarii prawnej. W latach 2003-2009 był związany z kancelarią Ożóg i Wspólnicy, w której do końca marca 2009 r. pełnił funkcję menedżera działu podatków bezpośrednich oraz kierownika Zespołu ds. Energetyki.

Jest autorem publikacji dotyczących prawa podatkowego oraz współautorem publikacji książkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Komentuje istotne problemy praktyki prawa podatkowego na łamach dziennej prasy podatkowej, głównie w dziennikach: Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Jest autorem ponad kilkuset wypowiedzi i artykułów dla tych czasopism. Jest ekspertem podatkowym dwóch stacji telewizyjnych: TVN CNBC oraz TV Biznes. Prowadzi szkolenia dla działów podatkowych spółek z większości branż w Polsce.

Marek Kolibski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2013 zajmując III miejsce w kategorii optymalizacja podatkowa. Z kolei w Rankingu Doradców Podatkowych 2013 przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita został rekomendowany jako najlepszy w Polsce specjalista w podatku CIT.
W 2016 r. w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP został uznany najlepszym doradcą podatkowym w kategorii spory podatkowe.

Michał Dec

Michał Dec od kwietnia 2009 r. jest wspólnikiem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Wcześniej przez 5 lat był związany zawodowo z kancelarią podatkową Ożóg i Wspólnicy. Odbył również staż w kancelarii Denton i KLegal oraz urzędzie skarbowym Bonn-Innenstadt. Michał Dec doradztwem zajmuje się od 2003 r. w zakresie bieżącego doradztwa transakcji restrukturyzacyjnych (aporty, przekształcenia, łączenia i podziały) oraz optymalizacji zobowiązań podatkowych podatników. Z powodzeniem dla podatników prowadzi postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jest autorem licznych komentarzy oraz publikacji prasowych oraz współautorem publikacji książkowej: Meritum - Podatki 2004.
Michał Dec został wyróżniony przez Dziennik Gazeta Prawna jako najlepszy specjalista w zakresie podatków dochodowych w 2010 r. w Polsce.

Andrzej Nikończyk

Andrzej Nikończyk wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych.

Doświadczony wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT), szkoli m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych.
Andrzej Nikończyk został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT.

Grzegorz Kujawski

Grzegorz Kujawski jest doktorem nauk ekonomicznych w obszarze kontroli skarbowej. Od 2009 r. jest partnerem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. W latach 1997-2002 był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Po zdanym w 2003 r. egzaminie na doradcę podatkowego zajął się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Jest także członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. (dawniej OPTIMUS S.A.) oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jak również członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze (Czechy).

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m. in. kwestii obejścia prawa podatkowego.
Grzegorz Kujawski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2012 zajmując I miejsce w zakresie podatków dochodowych.

Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. W trakcie pracy zawodowej doradzał klientom z większości branż, w tym przede wszystkim paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej, świadcząc dla nich usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz reprezentując ich w sporach z organami podatkowymi.

Tomasz Siennicki jest autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautorem docenianych wśród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck.
Ponadto Tomasz prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.