RK Legal

RK Legal
Adres:
Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa
Kontakt:
+48 22 380 33 44

Michał Rączkowski

Adwokat, Partner Zarządzający kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci), specjalista z zakresu prawa cywilnego i postępowań sądowych. W kancelarii koordynuje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów wierzytelnościowych B2C.

Od 10 lat zarządza kancelarią RK Legal, świadczącą usługi prawne dla biznesu. Kancelaria, której zespół liczy dziś ponad 140 osób, na przestrzeni lat połączyła rzetelną obsługę prawną z ofertą wsparcia podatkowego, księgowego i zarządzania
wierzytelnościami. Dzięki temu może profesjonalnie doradzać przedsiębiorcom w kluczowych aspektach prowadzonej działalności. Kancelaria jest członkiem Euro Collect Net Lawyers, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami.

W RK Legal od 2009 r. działa Pion Zarządzania Wierzytelnościami (wcześniej pod marką RKL), wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekuryzytacyjnymi.

Michał Rączkowski był członkiem Rady Programowej konferencji April Consumer Credit Days oraz Banking Forum. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek handlowych. Swoim doświadczeniem dzieli się z Państwem w trakcie licznych konferencji branżowych i szkoleń.

Michał Kwieciński

Adwokat, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci), specjalista z zakresu prawa handlowego oraz procesu cywilnego.

Doradzał przy przekształceniach, łączeniach oraz przejęciach spółek, reprezentował klientów w procesach cywilnych z obszaru sporu B2B oraz odpowiedzialności członków zarządu.

W kancelarii nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytelnościami (wcześniej pod marką RKL), wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych.

Odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie procesów wewnętrznych oraz koordynację bieżącej obsługi klientów kancelarii. Członek Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Rady Programowej Konferencji November Credit and Collection Days. Prelegent na licznych konferencjach i spotkaniach branżowych.

Paweł Zimiński

Partner zarządzający kancelarii RK Legal. Koordynuje prace Departamentu Nieruchomości.

Specjalizuje się w sprawach związanych z obsługą inwestycji na rynku nieruchomości.
Od wielu lat doradza klientom w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami, świadczy pomoc w kwestiach prawnych na wszystkich etapach procesu budowlanego. Uzyskał także tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, inwestorów, wykonawców oraz właścicieli nieruchomości w sporach sądowych w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami nieruchomości.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami, w szczególności w zakresie reprezentacji klienta w postępowaniach administracyjnych związanych z prowadzeniem inwestycji, przygotowania umów, prowadzenia negocjacji oraz bieżącej obsługi w trakcie  prowadzenia inwestycji, jak również po jej zakończeniu.

Dodatkowo reprezentuje klientów w postępowaniach przeciwko sieciom handlowym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych tzw. opłat półkowych, posiada doświadczenie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym. 

Rafał Wyziński

Partner kancelarii RK Legal. Koordynuje prace Departamentu Wsparcia Biznesu.

Odpowiada za prowadzenie procesów sądowych, a także obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomagając głównie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Doświadczenie procesowe zdobył prowadząc postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących kwestii pracowniczych i spraw cywilnych odszkodowawczych.

Był członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa, w ponad 40 sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń pracowniczych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszania zakazu konkurencji, kwestii odszkodowawczych, szczególnie dla firm z branży ochrony osób i mienia.

W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzył się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi, np. kwestii mobbingu pracowniczego - wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw. kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania zaufania, łatwość prowadzenia negocjacji i mediacji.

Izabela Długołęcka - Górczyńska

W kancelarii RK Legal koordynuje działania Departamentu Zarządzania Wierzytelnościami B2B, specjalizuje sięw prawie upadłościowym, bankowym i postępowaniu cywilnym.

Jako partner kancelarii odpowiada za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie odzyskiwania należności. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu firm i przedsiębiorstw m.in. w sporach sądowych o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych i przeciwegzekucyjnych oraz upadłościowych. Mecenas Izabela Długołęcka - Górczyńska uczestniczyła w licznych procesach sądowych, w tym procesach przeciwko byłym członkom zarządów spółek, w których uzyskano zasądzenie powództwa w całości w kilkuset sprawach.Jan Prasałek

Ekspert ds. prawnych w kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci). Odpowiada za obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym i upadłościowym, wspierając klientów m.in. przy prowadzeniu spornych postępowań cywilnych i tworzeniu opinii prawnych oraz procedur obsługi spraw.

Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, związanych z tematyką prawa cywilnego i bankowego. Uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pod opieką naukową dr hab. Wojciecha Góralczyka przygotowuję pracę pod tytułem „Bankowy tytuł egzekucyjny jako przykład uzasadnionego uprzywilejowania banków, w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń”.