Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.
Adres:
ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239
61-485 Poznań
Kontakt:
+ 48 61 83 52 373

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A. działa na rynku usług prawnych od 1997 roku, jej założycielem jest adwokat Paweł Sowisło, który na przestrzeni 19 lat  rozwinął biznes prawniczy do największego w Wielkopolsce. Kancelaria działa w skali ogólnopolskiej posiadając biura w Poznaniu i Warszawie oraz w skali europejskiej dzięki własnemu przedstawicielstwu w Berlinie oraz poprzez alianse strategiczne z kancelarią Carter Lemon Camerons LLP w Londynie oraz kancelarią L. Papaphilippou & Co LLC na Cyprze.

Dominującą pozycję na rynku usług prawnych w Wielkopolsce Kancelaria zawdzięcza 63-osobowemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów, w skład którego obecnie wchodzi:

12 adwokatów,

-  23 radców prawnych,

-  2 doradców podatkowych

- 2 rzeczników patentowych

-  15 aplikantów adwokackich

-  6 aplikantów radcowskich 

-  3 prawników  

Zakres merytoryczny świadczonej pomocy prawnej jest uniwersalny, gdyż Kancelaria świadczy pomoc prawną w niemal wszystkich dziedzinach prawa.

Klientami Kancelarii są przede wszystkim klienci biznesowi począwszy od przedsiębiorców indywidualnych przez spółki osobowe, aż po spółki kapitałowe, w tym notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Znaczne grono stanowią również podmioty prowadzące działalność leczniczą, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, państwowe uczelnie wyższe, centralne urzędy państwowe.

Pomoc prawna jest świadczona w języku polskim, angielskim i niemieckim.Paweł Sowisło

Założyciel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

W wieloletniej praktyce zawodowej skupia się na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych
w procesach sądowych oraz skomplikowanych postępowaniach z zakresu prawa karnego. Na swoim koncie ma również udział w licznych seminariach i konferencjach branżowych.
Prekursor na wielkopolskim rynku prawniczym nowego modelu biznesowego współpracy z podmiotami gospodarczymi polegającego na zaoferowaniu kompleksowej obsługi: prawnej, podatkowej, księgowo-audytorskiej, finansowej. Jako pierwszy w Wielkopolsce stworzył w ramach Kancelarii wyspecjalizowany dział podatkowy, a także firmy: Andrzejewski, Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o. dedykowaną do obsługi księgowo-audytorskiej oraz DST Consulting Sp. z o.o. dedykowaną do aranżowania dla Klientów zewnętrznego finansowania.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W 1991 roku otrzymał uprawnienia prokuratorskie, a następnie
w 1993r. został wpisany na listę radców prawnych. Od 2003 roku wykonuje zawód adwokata.


Krzysztof Topolewski

Wspólnik Zarządzający Kancelarii. Koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym również notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect, głównie w zakresie transakcji typu mergers & acquisitions, spraw korporacyjnych oraz przekształceń własnościowych. Będąc cenionym ekspertem w prowadzeniu negocjacji dotyczących struktur podatkowych doradza przedsiębiorstwom
w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych oraz sporządza dla nich strategie optymalizacji podatkowych. Jest również aktywnym uczestnikiem procesów tworzenia
i przekształcania spółek prawa handlowego. Posiada bogate praktyczne doświadczenie
w reprezentowaniu spółek publicznych wobec Komisji Nadzoru Finansowego.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe z zakresu podatków. W 2003 roku zdobył uprawnienia radcy prawnego, a od 2009r. wykonuje zawód adwokata.


Magdalena Cieślińska-Dopierała

Zajmuje się problematyką podmiotów działających w sektorze publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów z zakresu ich bieżącej działalności, w tym umów z NFZ. Posiada również wieloletnie doświadczenie reprezentowaniu tych podmiotów w procesach sądowych oraz prowadzeniu indywidualnych spraw w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy. Autorka licznych badań typu due dilligence publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Biegle włada językiem niemieckim.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ukończyła również Studium Prawa Europejskiego. Od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego.


Agnieszka Skibińska-Lipowicz

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz spółdzielczym. Doradza Klientom głównie
w zakresie prowadzenia inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych, zawierania kontraktów w związku z takimi inwestycjami, negocjowania
i przygotowywania umów, w tym na podstawie wzorów FIDIC. Posiada bogate doświadczenie
w prowadzeniu negocjacji umów zarówno w krajowym jak
i międzynarodowym obrocie gospodarczym. W powyższym zakresie, oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Jest również cenionym specjalistą w zakresie prawa spółdzielczego ze szczególnym zagadnień przekształcania ustroju spółdzielni, uwłaszczania jej członków oraz prowadzenia procesów odszkodowawczych przeciwko wykonawcom. Autorka licznych publikacji i artykułów prasowych
z zakresu prawa umów i ochrony znaków towarowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku.


Ewelina Jeglikowska

Głównym przedmiotem jej praktyki zawodowej są sprawy z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych, związków zawodowych oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalista w zakresie kontraktów menedżerskich, zagadnień czasu pracy i zakazu konkurencji. Posiada praktyczne doświadczenie
w doradzaniu polskim spółkom w zakresie prawno-pracowniczych aspektów
ich działalności operacyjnej. Doradza pracodawcom w zakresie tworzenia systemów wynagradzania oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia.    

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 roku otrzymała uprawnienia radcy prawnego.


Renata Kawula

W praktyce zawodowej łączy zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, medycznym i ubezpieczeniowym. Doradza w procesie restrukturyzacji spółek z wykorzystaniem upadłości z możliwością zawarcia układu. Reprezentuje zarówno podmioty zagrożone upadłością jak również ich wierzycieli. Jako osoba
z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje bogate doświadczenie zdobyte
w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych.  
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1992 roku otrzymała uprawnienia sędziowskie, w latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W 2007 roku została wpisana na listę radców prawnych.


Przemysław Przerywacz

Wysokiej klasy specjalista w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, reprezentuje także interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych. Wartości przedmiotów sporu w sprawach w których reprezentował podmioty gospodarcze przekraczają 65 mln zł. Jest także pełnomocnikiem podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi. Na swoim koncie, podczas wieloletniej praktyki zawodowej, ma ponad 50 wystąpień przed Sądem Najwyższym, w tym jest autorem ponad 30 skarg kasacyjnych. Doradza Klientom również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji zarówno w podejmowaniu działań prewencyjnych jak i w toku postępowań przed organami ochrony konkurencji. W pracy zawodowej łączy również aspekty prawa gospodarczego, cywilnego oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów cywilnoprawnych.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uzyskał również pozytywny wynik na egzaminie sędziowskim, a od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego.


Urszula Nowaczyk

Zajmuje się przede wszystkim obroną w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz karno – skarbowych. Uczestniczy we wszystkich etapach spraw karnych, począwszy od postępowania przygotowawczego do postępowania wykonawczego.
Doświadczenie zawodowe w prawie karnym zdobywała od początku aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokata Pawła Sowisło.
Skutecznie przeprowadziła kilkadziesiąt skomplikowanych procesów karnych na terenie całego kraju, w tym zakończonych wystąpieniami przed Sądem Najwyższym.
W praktyce zawodowej skupia się również na szeroko rozumianych problemach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, włącznie z obsługą procesów sądowych z elementem transgranicznym oraz reprezentacją obywateli Unii Europejskiej przed polskim sądem. Posiada również doświadczenie
w prowadzeniu spraw o podział majątku.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.


Sławomir Wiciak

Podatkami zajmuje się zawodowo od 25 lat. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w sporach z organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji zarówno popularyzujących meandry prawa podatkowego jak i mających charakter naukowy. W latach 1996-2000 kierował Zespołem powołanym do realizacji programu podpisanego przez Ministerstwo Finansów i Departament Skarbu USA. Jednym z osiągnięć Zespołu było powołanie do życia Wielkopolskiego Centrum Informacji Podatkowej w Lesznie, z którego powstała Krajowa Informacja Podatkowa. Prowadzi szkolenia z dziedziny podatków dla przedsiębiorców, a także wykłady dla studentów. Przez ponad 10 lat pełnił funkcję Naczelnika: Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu i Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście pełnił także funkcję Wicedyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył Studia Podyplomowe Administracyjne oraz Studia Podyplomowe Finansów Samorządów Terytorialnych.
W roku 2011 został wpisany na listę Doradców Podatkowych.