M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.

M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p.
Adres:
Puławska 99
02-595 Warszawa
Kontakt:
+ 48 22 66 76 666

Marian Mazurek

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracował w wymiarze sprawiedliwości i złożył egzamin sędziowski. Doświadczenie w praktyce administracyjnej i legislacyjnej (m.in. w charakterze członka Komisji Prawniczej przy RM). Doradzał przy tworzeniu prawa w okresie transformacji gospodarczej. Arbiter ad hoc w postępowaniach spornych na tle inwestycji PPP. Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. prawnych. Założyciel kancelarii w 1988 r. Zna język niemiecki.

Obszary praktyki
- Organizacja działalności gospodarczej
- Funkcjonowanie grup kapitałowych
- Doradztwo regulacyjne
- Zagadnienia M&A
- Prawo o organizacjach pozarządowych

Branże
- Gospodarka obiegu zamkniętego
- Nieruchomości i budownictwo
- Ochrona środowiska
- Inwestycje mieszkaniowe i komercyjne

Magdalena Mazurek-Szkałuba

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego prowadzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Studia w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Floryda. Odbyła staż w Biurze Prokuratora w Trybunale Karnym przy ONZ w Hadze oraz w Konsulacie Generalnym RP w Lille . Z kancelarią związana od 2004 roku. Biegle włada językiem angielskim. Zna język niemiecki.

Obszary praktyki
- Zastępstwo w procesach sądowych (m.in. procesy odszkodowawcze)
- Postępowania reprywatyzacyjne
- Prawo spadkowe
- Prawo pocztowe
- Roszczenia poszkodowanych przez lotniska
- Zagadnienia prawne wyrobów medycznych
- Prawo spółek

Branże
- Usługi rekreacji
- Obrót wyrobami medycznymi
- Działalność kurierska
- Gospodarka nieruchomościami
- Usługi budowlane

dr Jakub Pawelec

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Członek Grupy Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Języki obce: angielski, niemiecki.

Obszary praktyki
- Prawo zamówień publicznych
- Partnerstwo publiczno-prywatne
- Koncesje na roboty i usługi
- Postępowanie legislacyjne
- Przepisy o energii odnawialnej
- Prawo publiczne
- Prawo ochrony środowiska
- Prawo Unii Europejskiej

Branże
- Inwestycje infrastrukturalne
- Energetyka (w tym odnawialna, fotowoltaika)
- Gospodarka komunalna
- Ekonomia cyrkularna
- Zagospodarowanie odpadów

Jarosław Kulawik

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego, zaś w roku 2002 r. złożył egzamin prokuratorski. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce administracyjnej (w latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie kierował Wydziałem, a następnie Departamentem). Z kancelarią związany od 2006 r. Języki obce: angielski.

Obszary praktyki
- Prawo i postępowanie administracyjne
- Sądowe postępowanie administracyjne
- Prawo karne
- Prawo ochrony środowiska
- Zagadnienia prawne obrotu nieruchomościami
- Prawo budowlane

Branże
- Nieruchomości i budownictwo
- Gospodarka komunalna
- Gospodarka odpadami
- Inwestycje smart city

Elżbieta Anyszka

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. W latach 1997 - 1999 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1999 - 2001 uczestniczyła w procesach prywatyzacji. Z kancelarią związana od 2002 r. Języki obce: niemiecki, angielski.

Obszary praktyki
- Prawo umów
- Prawo spółek
- Prawo weterynaryjne
- Prawo pracy
- Spory sądowe

Branże
- Gospodarka odpadami (segment Refood)
- Utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- Energetyka odnawialna

Milena Sokołowska

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunkach: prawo oraz administracja o specjalizacji administracja europejska. Przez 2 lata pracowała w Departamencie Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kancelarią związana od 2007 r. Języki obce: angielski.

Obszary praktyki
- Ustawa deweloperska
- Prawo budowlane
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Regulacja praw dawnych właścicieli
- Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Branże
- Usługi deweloperskie
- Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne
- Obrót nieruchomościami
- Inwestycje drogowe

Marcin Goławski

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych organizowanych przez WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Z kancelarią prawną M.Mazurek i Partnerzy związany od 2013 roku. Języki obce: angielski.

Obszary praktyki
- Prawo Spółek
- Fuzje i przejęcia
- Prawo Umów
- Postępowania sporne
- Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
- Prawo i postępowanie administracyjne
- Prawo ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- Prawo zamówień publicznych
- Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Branże
- Gospodarka odpadami
- Energetyka
- Inwestycje infrastrukturalne
- Usługi

Edyta Andrejczyk

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu mediacji i arbitrażu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała w Paryżu na Uniwersytecie Paris X Nanterre. Doświadczenie zdobywała w Kancelarii Radców Prawnych w Białymstoku. Języki obce: angielski i francuski.

Obszary praktyki
- Spory sądowe
- Prawo spółek
- Prawo spadkowe
- Prawo pracy
- Prawo rodzinne

Branże
- Usługi
- Gospodarka nieruchomościami
- Ubezpieczenia społeczne
- Spory rodzinne

Piotr Birkowski

Aplikant adwokacki w ORA Warszawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbył staż w renomowanych polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Doświadczenie prawnicze z zakresu pracy w instytucjach publicznych uzyskał poprzez odbycie stażu w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie. Z kancelarią związany od 2016 r. Języki obce: angielski.

Obszary praktyki
- Prawo zamówień publicznych
- Postępowania sporne
- Prawo Spółek
- Prawo Umów
- Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
- Partnerstwo Publiczno - Prywatne

Branże
- Usługi
- Gospodarka odpadami
- Telekomunikacja
- Budownictwo