Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy
Adres:
ul. 10 Lutego 5
81-366 Gdynia
Kontakt:
+48 58 785 66 30

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy stanowi kontynuację ponad 30-letniej prawniczej działalności prowadzonej przez ś.p. prof. dr hab. Adama Jedlińskiego.

Profesor Adam Jedliński, był cenionym w ogólnoświatowej skali ekspertem z zakresu prawa cywilnego, a także współtworzył system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Jego osiągnięcia docenił m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczając Go Krzyżem Zasługi.

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy kontynuuje dziś swą działalność czerpiąc z wiedzy i doświadczenia jej założyciela, w sposób zgodny z wyznawanymi przez niego wartościami i tradycjami. Rozbudowany i energiczny Zespół Kancelarii pozwala zaś na indywidualne podejście do każdego Klienta i zapewnienie szybkich, precyzyjnych i skutecznych rozwiązań, gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo rozwoju. Towarzysząca nam filozofia prowadzenia działalności oraz zaufanie okazane przez Klientów pozwoliły nam stać się jedną z wiodących kancelarii prawniczych w regionie co motywuje Nas do dalszego doskonalenia świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy dumni, że oprócz współpracy z partnerami Kancelarii, stale wspieramy również szereg wybranych organizacji pozarządowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

śp. prof. dr hab. Adam Jedliński

Założyciel Kancelarii Jedliński i Wspólnicy, ekspert z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa spółdzielczego. Jego rozległe doświadczenie zostało niejednokrotnie wykorzystane przez Sejm RP, który powierzył mu pracę nad licznymi ustawami, w tym ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych czy upadłości konsumenckiej.

Profesor Jedliński przez lata związany był z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako student, a następnie nauczyciel akademicki, który na gdańskiej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jego rozprawa habilitacyjna traktująca o członkostwie w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej została obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego działalność docenił m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczając go Krzyżem Zasługi oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, rekomendując Profesora do odznaczenia ProPatria i ProMemoria.

dr Martyna Jedlińska

Martyna Jedlińska specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień części ogólnej. Przedmiotem jej zainteresowań jest również prawo spółdzielcze oraz zagadnienia z zakresu funduszy inwestycyjnych. Jest autorem trzech publikacji z zakresu prawa cywilnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Publikacje te poświęcone były problematyce pełnomocnictwa do czynności na rachunku bankowym, działalności etycznych funduszy inwestycyjnych oraz założeniu spółdzielni socjalnej. Artykuły te zostały opublikowane w Prawie i Więzi, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Przeglądzie Sądowym. Rozprawa doktorska dotyczyła natomiast spółdzielni socjalnych i związanych z nimi zagadnień cywilnoprawnych.

dr Dominik Bierecki

Dr Dominik Bierecki studia prawnicze ukończył w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, broniąc z wyróżnieniem, następnie opublikowaną, pracę magisterską pt.: „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej”. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno – ekonomicznym, prowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W 2017 roku z wyróżnieniem obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie rozprawę doktorską pt.: „Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2017 roku jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.  

Dr Dominik Bierecki specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółdzielczego. Poza prowadzeniem praktyki adwokackiej uczestniczy w życiu gospodarczym zasiadając w radach nadzorczych przedsiębiorstw finansowych, paliwowych oraz specjalizujących się w marketingu i reklamie. Zebrane w ten sposób doświadczenie wzbogaca aktywnie prowadząc prace naukowe przez zasiadanie w redakcjach i radach naukowych czasopism prawniczych i ekonomicznych, wygłaszanie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie artykułów i książek z dziedzin swojej specjalizacji. Praktyka odbyta podczas prowadzenia wykładów na uczelni wyższej pozwoliła mu lepiej zrozumieć wyzwania i problemy jakie konstrukcje prawne stawiają przed osobami je stosującymi. Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystał m.in. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, z którym stale współpracuje w roli eksperta, oraz Bank Światowy.

Marek Słomiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2010 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek handlowych oraz prawie bankowym.

Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe (w tym kilkuletnie na stanowisku dyrektora departamentu prawnego) zdobywał podczas pracy zawodowej w kancelariach radcowskich, spółkach oraz instytucjach finansowych, a także występując przed sądami i organami administracji publicznej. Zdobył praktyczną wiedzę z zastosowania norm prawa bankowego, handlowego, cywilnego oraz postępowania cywilnego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców.

Z Kancelarią związany od 2011 roku – obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Tomasz Sadowski

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie zobowiązań, w tym w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, a także przekształceń podmiotów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej klientów Kancelarii zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, co pozwala na zrozumienie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach Klientów. Szczególne zainteresowanie poświęca prawu własności intelektualnej oraz nowym technologiom, zaś swoją wiedzę w tym zakresie poszerzał podczas prowadzonych wyłącznie przez praktyków studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas staży w organach administracji państwowej oraz zasiadając w organach organizacjach pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. W Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy, z którą związany jest od roku 2011, odpowiada za koordynację pracy działów Kancelarii. 

Katarzyna Buła

Katarzyna Buła, druga spośród najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego rocznika 2010, w kancelarii zajmuje się prawem zobowiązań, w szczególności procesami sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów i akcji. Jej drugim polem zainteresowań jest prawo administracyjne. Wielokrotnie występowała przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności dotyczących mienia zabużańskiego, procesu inwestycyjnego oraz planowania przestrzennego. Prowadzi bieżącą obsługę klientów kancelarii, w tym przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

Aleksandra Pawłowska – Stegienta

Aleksandra Pawłowska-Stegienta specjalizuje się w prawie ubezpieczeń, prawie rodzinnym oraz prawie pracy. Doświadczenie związane z prawem ubezpieczeń zdobywała pracując w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, gdzie specjalizowała się w obsłudze roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a później jako aplikant radcowski w gdańskiej kancelarii prawnej, w której zajmowała się między innymi dochodzeniem roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Rozumiejąc doskonale specyfikę spraw leżących w kręgu jej zainteresowań zapewnia profesjonalną opiekę prawną nad prowadzonymi sprawami na każdym etapie ich zaawansowania. Posiada również duże doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych spraw klientów Kancelarii.

Magdalena Haintze-Suchocka

Magdalena Haintze-Suchocka specjalizuje się w prawie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów konsumenckich oraz umów związanych z obrotem gospodarczym, jak również szeroko rozumianą problematyką ubezpieczeń gospodarczych, w tym spraw dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych w ramach procedury windykacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania egzekucyjnego. Przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne, aktywnie reprezentuje klientów w negocjacjach pozasądowych oraz w postępowaniach sądowych. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Magdalena Szewczyk

Magdalena Szewczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej oraz uzyskała wpis na listę adwokatów.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz gospodarczym, jak również prowadzi obsługę prawną podmiotów medycznych oraz spółek medialnych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a przede wszystkim w trakcie występowania przed sądami i organami administracji publicznej. Aktywne, procesowe wykonywanie zawodu adwokata pozwoliło na pozyskanie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy z zakresu szeregu dziedzin prawa.

Z Kancelarią związana od roku 2011 – obecnie jako adwokat współpracujący.

Kinga Żywicka

Kinga Żywicka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem pracy i prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportowego. Doświadczenie zdobywała w kancelariach, dziale prawnym spółki zajmującej się transportem międzynarodowym oraz w placówkach dyplomatycznych m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz norweskim.


Aleksandra Włodarczyk

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Biegle włada językiem angielskim.


Wojciech Pałka

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu egzekucji wierzytelności. Zajmuje się wszechstronnym doradztwem prawnym świadczonym na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Doświadczenie zdobywał w olsztyńskich i warszawskich kancelariach prawnych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.