Imię i nazwisko:

Tomasz Lawręc

Kancelaria:

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Funkcja:

Wspólnik

Specjalizacje:

- obsługa funduszy inwestycyjnych, venture capital i private equity
- ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- instytucje finansowe i regulacje rynków kapitałowych, sekurytyzacja

Kariera:

Radca prawny. Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, doświadczenie zdobywał w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A., jako prawnik oraz inspektor nadzoru. Przez dołączeniem do zespołu jedenaście lat pracował w kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy, przygotowując te podmioty do operacyjnej działalności. Bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego (TFI, domy maklerskie, depozytariusze), prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami, jak również planuje działania związane z restrukturyzacją aktywów i portfeli inwestycyjnych, w szczególności funduszy sekurytyzacyjnych. Doradza podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wspiera również Klientów w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego praktyka obejmuje również postępowania licencyjne przewidziane ustawą o funduszach, w szczególności związane z tworzeniem TFI oraz z obszarem sekurytyzacyjnym. Doradza w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli.

Sukcesy:

Prowadzi szkolenia z zakresu rynku kapitałowego.