Imię i nazwisko:

Beata Zając

Kancelaria:

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Zając

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo medyczne
- prawo bankowe

Kariera:

Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, medycznego i bankowego. Podczas wieloletniej pracy zawodowej uczestniczyła z powodzeniem jako pełnomocnik w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Brała udział w wielu procedurach tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń – zapewniającym przy tym ich bieżącą obsługę prawną.