Kontakt

Kancelarie RP sp. z o. o.

Adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
email: info@kancelarierp.pl

Biuro obsługi klienta
Telefon: +48 537 474 921
email: bok@kancelarierp.pl

NIP: 5272735669
REGON: 361398891
KRS: 0000555504
Sąd Rejonowy dla M. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 000 zł