Imię i nazwisko:

Bartosz Kubik

Kancelaria:

Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Partner zarządzający

Kariera:

Współzałożyciel i CEO Ekoenergetyka-Polska S.A. — wiodącego dostawcy urządzeń i rozwiązań systemowych dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Ekspert i pasjonat elektromobilności, wizjoner, mentor i utytułowany przedsiębiorca z branży nowych technologii.

Sukcesy:

Jest pomysłodawcą i współtwórcą koncepcji, w ramach której Ekoenergetyka-Polska stworzyła kompleks jednych z najbardziej rozwiniętych technologicznie i najbardziej rozwojowych Centrów Badawczo-Rozwojowych w Europie skupionych na tworzeniu i rozwoju przez badania zastosowania nowych technologii w elektromobilności. Stawia na tworzenie technologii i produktów, które stają się przyszłością globalnej codzienności.

Imię i nazwisko:

Barbara Wacht

Kancelaria:

Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Radca prawny / Partner zarządzający

Specjalizacje:

- Compliance,
- M&A,
- prawo korporacyjne,
- doradztwo biznesowe,
- ESG.

Kariera:

Jest specjalistką z zakresu zarządzania ryzykiem, AML i monitoringu zgodności, tj. szeroko rozumianego compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w zagadnieniach związanych z M&A zarówno jako doradca wspierający sellside jak i buyside ze szczególnym uwzględnieniem procesu pozyskiwania niezbędnego finansowania. Wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Angażuje się w projekty z zakresu ESG.

Sukcesy:

Od 2011 roku intensywnie zaangażowana w doradztwo prawne przy projektach M&A, w szczególności z udziałem funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Od 2017 roku związana z firmą Ekoenergetyka Polska S.A., którą sukcesem wspierała w procesach pozyskiwania finansowania, w tym w szczególności w ścisłej współpracy z wiodącymi na polskim rynku bankami oraz innymi instytucjami finansowymi. W roku 2022 zaangażowana była przede wszystkim w proces pozyskania zewnętrznego inwestora – Polish Enterprise Fund VIII – funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Aktualnie jako wiceprezes spółki odpowiada za ład korporacyjny, compliance i finansowanie strategiczne.

Imię i nazwisko:

Sławomir Łoboda

Kancelaria:

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Funkcja:

Partner/Radca prawny

Specjalizacje:

- planowanie podatkowe,
- transakcje kapitałowe,
- prawo korporacyjne i gospodarcze.

Kariera:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1992 r. Egzamin radcowski złożył w 1995 r. Od 2015 r. jest wiceprezesem zarządu LPP S.A. Jest również Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore.

Sukcesy:

Realizował transakcje związane z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje. Doradzał w wielu transakcjach typu project, corporate finance oraz private equity. Uczestniczył w budowie sieci franczyzowych w kraju i poza granicami. Opracował i wdrożył wiele międzynarodowych struktur optymalizujących opodatkowanie CIT oraz PIT. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta B. Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi.

Imię i nazwisko:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Kancelaria:

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Funkcja:

Partner zarządzający/Adwokat

Specjalizacje:

- planowanie podatkowe,
- transakcje kapitałowe,
- prawo korporacyjne i gospodarcze.

Kariera:

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka; Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programach naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992 r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996 r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996 r.).”

Sukcesy:

Beata Krzyżagórska zrealizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Doradzała w wielu transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Zajmowała się również transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity.

Imię i nazwisko:

Malwina Rączka

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kariera:

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W Kancelarii Czapczyński zajmuje się doradztwem prawnym przedsiębiorcom w obszarze prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym prawa spółek i umów. Klientom zapewnia wsparcie w bieżącej działalności, przygotowując niezbędną dokumentację z zakresu prawa korporacyjnego, analizy prawne, projekty umów handlowych oraz pism procesowych. Aktywnie reprezentuje klientów przed sądami i organami administracyjnymi. W każdym przypadku świadczenia usług dąży do pełnego zrozumienia potrzeb klienta oraz wyboru i wdrożenia najbardziej efektywnych rozwiązań.

Imię i nazwisko:

Agnieszka Podlewska

Kancelaria:

SENDERO Tax & Legal

Funkcja:

Partner, Kierownik Działu Administracji

Kariera:

Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Z  kancelarią prawną Sendero Tax & Legal związana jest od chwili jej powstania w 2007 roku. W kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu specjalistów w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura i jego sekretariatu. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu kadr i rozliczeń z Klientami kancelarii. Do grona Wspólników dołączyła w styczniu 2023 r.

Imię i nazwisko:

Izabela Rutkowska

Imię i nazwisko:

Marta Czarzasta

Imię i nazwisko:

Kamil Nagrabski

Kancelaria:

Kancelaria Prawna Skarbiec

Funkcja:

Radca prawny

Kariera:

Komplementariusz, Manager Zespołu Doradztwa Gospodarczego.

Od 2021 roku zarządza Zespołem Doradztwa Gospodarczego w Kancelarii Prawnej Skarbiec. Jako jeden z najbardziej doświadczonych członków zespołu i kluczowy ekspert w zakresie doradztwa prawnego pod prawem polskim w 2021 roku został komplementariuszem Kancelarii.

Jest ekspertem prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i ustrukturyzowania jej w sposób optymalny pod kątem rodzaju prowadzonego biznesu, jak i z punktu widzenia obciążeń publicznoprawnych.

Opracowuje analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstw i określa potencjalne ryzyka związane z planowanymi transakcjami kapitałowymi. Przygotowuje i zabezpiecza prawnie procesy fuzji, likwidacji, postępowań upadłościowych, restrukturyzacji i innych przekształceń przedsiębiorstw.

Z Kancelarią Prawną Skarbiec związany jest od 2012 roku. Swoją karierę w firmie rozpoczynał jako stażysta. Pod okiem doświadczonego zespołu szybko awansował na stanowisko asystenta prawnego, a następnie młodszego prawnika. Po kilku latach praktyki i poszerzania kompetencji wyspecjalizował się w zakresie doradztwa strategicznego i stopniowo przejmował samodzielne prowadzenie spraw Klientów Kancelarii. W trakcie praktyki zawodowej uzyskał też tytuł radcy prawnego bez odbywania aplikacji.

Jako manager stawia zarówno na doświadczonych radców prawnych jak i młodych, ambitnych aplikantów szukających profesjonalnego mentoringu i możliwości długofalowego rozwoju w kancelarii prawnej będącej liderem w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Imię i nazwisko:

Paweł Chmielowiec

Kancelaria:

Kancelaria Prawna Skarbiec

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- kontrole podatkowe i celno-skarbowe
- reprezentacja przed organami ścigania
- podatek VAT

Kariera:

Komplementariusz, Manager Zespołu Doradztwa Podatkowego.

Od sierpnia 2018 kieruje Praktyką Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Skarbiec, a w 2021 roku został wspólnikiem i komplementariuszem Kancelarii.

Jest ekspertem w dziedzinie kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach podatkowych i skarbowych, gdzie specjalizował się w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych i kontrolach podatkowych w podatku VAT. Od 6 lat specjalizuje się także w doradztwie prawno–podatkowym dla przedsiębiorstw.

Karierę zawodową w Kancelarii Prawnej Skarbiec rozpoczynał jako młodszy prawnik. Pracując pod okiem bardziej doświadczonych kolegów przez lata zdobył doświadczenie i wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia spraw Klientów Kancelarii. Z czasem stał się Ich profesjonalnym pełnomocnikiem w sporach z fiskusem, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w sądach. Przez lata pracy w Kancelarii ukończył również aplikację adwokacką i zdał egzamin zawodowy.

Swój zespół zbudował z prawników – specjalistów z doświadczeniem w pracy w organach podatkowych, skarbowych i celnych.