POLITYKA PRYWATNOŚCI Kancelarie RP Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Kancelarie RP SP. z o.o. (dalej: Kancelarie RP)
Kancelarie Rp Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM
https://gremimedia.pl/informacje-o-spolce.html#grupa-kapitalowa

ZAUFANI PARTNERZY
https:/kancelarierp.pl/category/kancelarie

 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna
  Adres: Kancelarie RP, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 • poczta elektroniczna
  Adres email: dane_osobowe@rp.pl

Zakres danych, które mogą być przetwarzane przez Administratora

 1. 1nazwisko i imiona Usługobiorcy;
 2. numer NIP;
 3. adres zamieszkania lub pobytu;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu;
 7. data urodzenia.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Kancelarie RP/Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM oraz Zaufanych Partnerów. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Kancelarii RP/Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W zakresie usług Kancelarii RP, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli to jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Kancelarii RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Zaufanych Partnerów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanych Partnerów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w odniesieniu do świadczenia usług przez Kancelarie RP jest art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Kancelarie RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji usług Kancelarii RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu wykrywania botów i nadużyć w usługach Kancelarii RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Kancelarii RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kancelarii RP/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kancelarii RP SA/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Gremi Media SA udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Kancelarie RP Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 • poczta elektroniczna

Adres email: dane_osobowe@rp.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

Pliki cookies i inne technologie

Stosowana technologia:

Cookie

Cookie to mały plik zapisany przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika, który pozwala na korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisów internetowych (w odniesieniu do serwisu Kancelarii RP) i ich usług (w odniesieniu do usług Kancelarii RP). Każda przeglądarka, za pomocą której użytkownik odwiedza Serwisy, może otrzymać pliki cookie od nas lub od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy lub usługodawcy. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy) i zawierają informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Korzystamy z różnych typów plików cookie (podział pod różnym względem):

Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki. Takie pliki pozwalają nam rozpoznawać użytkownika i zapamiętać parametry jego ustawień np. w zakresie języka lub regionu, rodzaju i rozmiaru czcionki, itp. Stały plik cookie pozostaje zapisany w przeglądarce i zostaje odczytany przy następnej wizycie użytkownika Serwisu.

Własne to pliki pochodzące bezpośrednio z odwiedzonego Serwisu.

Zewnętrzne to pochodzące z serwisów zewnętrznych, innych niż odwiedzany Serwis.

Konfiguracyjne to pliki umożliwiające ustawienie funkcji i usług w Serwisie.

Niezbędne to pliki potrzebne do korzystania z usług dostępnych w serwisie. Takie pliki są używane dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu , np. logowania.

Funkcjonalne to pliki umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.

Reklamowe to pliki które pozwalają na dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Pamięć lokalna urządzenia użytkownika

Pamięć lokalna urządzeń użytkownika służy do zapisywania informacji przez Serwisy. Pamięć lokalna może zostać wykorzystana do udoskonalenia sposobu korzystania z Serwisu, poprzez zapisywanie danych dotyczących, np. włączenia zbioru funkcji, zapamiętania preferencji użytkownika i zwiększenie funkcjonalności.

Inne podobne technologie

Termin „inne technologie” odnosi się do m.in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Do czego używamy te technologie?

Bezpieczeństwo

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie, w tym także wycieku dany.

Treść niestandardowa

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do dostosowywania sposobu korzystania przez użytkownika z naszym Serwisie (np. ułatwienie ponownego wyszukiwania).

Preferencje, funkcjonalności i usługi

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do udostępnienia funkcjonalności naszym Serwisie takich jak ułatwienie wypełniania formularzy, zapewnianie użytkownikowi możliwości korzystania ze zbioru funkcji, informacji i dopasowanych treści. Wykorzystujemy te technologie również do zapamiętywania informacji dotyczących przeglądarki i preferencji użytkownika.

Zaufani Partnerzy

Kancelarie RP. umożliwiają innym podmiotom stosowanie cookie – tzw. cookie podmiotów zewnętrznych wykorzystywanych w celu przekazywania informacji do Zaufanych Partnerów  (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.).

Jak można zarządzać plikami cookie:

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookie wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Dodatkowo, niektóre mobilne systemy operacyjne, takie jak Android i iOS, umożliwiają rezygnację z wykorzystywania mobilnych identyfikatorów reklamowych do personalizacji reklam. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych ustawień, należy odwiedzić witrynę producenta systemu Android lub iOS.