Imię i nazwisko:

Sławomir Łoboda

Kancelaria:

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Funkcja:

Partner/Radca prawny

Specjalizacje:

- planowanie podatkowe,
- transakcje kapitałowe,
- prawo korporacyjne i gospodarcze.

Kariera:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1992 r. Egzamin radcowski złożył w 1995 r. Od 2015 r. jest wiceprezesem zarządu LPP S.A. Jest również Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore.

Sukcesy:

Realizował transakcje związane z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje. Doradzał w wielu transakcjach typu project, corporate finance oraz private equity. Uczestniczył w budowie sieci franczyzowych w kraju i poza granicami. Opracował i wdrożył wiele międzynarodowych struktur optymalizujących opodatkowanie CIT oraz PIT. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta B. Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi.

Imię i nazwisko:

Beata Krzyżagórska-Żurek

Kancelaria:

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Funkcja:

Partner zarządzający/Adwokat

Specjalizacje:

- planowanie podatkowe,
- transakcje kapitałowe,
- prawo korporacyjne i gospodarcze.

Kariera:

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka; Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programach naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992 r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996 r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996 r.).”

Sukcesy:

Beata Krzyżagórska zrealizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Doradzała w wielu transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Zajmowała się również transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity.