Imię i nazwisko:

dr Jakub Pawelec

Kancelaria:

M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

-prawo zamówień publicznych
- partnerstwo publiczno-prywatne
- koncesje na roboty i usługi
- postępowanie legislacyjne
- przepisy o energii odnawialnej
- prawo publiczne
- prawo ochrony środowiska
- prawo Unii Europejskiej

Kariera:

Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Członek Grupy Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.