Imię i nazwisko:

Daria Krzyżanowska

Kancelaria:

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Adwokat / Partner zarządzający

Specjalizacje:

- spory gospodarcze
- prawo spółek

Kariera:

Adwokat i Partner Zarządzający w Kancelarii „SK Lawyers”’, absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, prawie budowlanym oraz koordynuje dział sporów gospodarczych w Kancelarii „SK Lawyers”. W ramach swojej praktyki prowadzi obsługę prawną spółek kapitałowych z branży budowlanej, bierze udział w negocjacjach gospodarczych oraz opracowuje strategie procesowe. Posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu  sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami z branży budowlanej a Skarbem Państwa oraz w zakresie stałej obsługi prawnej inwestycji budowlanych, w tym inwestycji budowlanych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.