Imię i nazwisko:

Piotr Wieczorek

Kancelaria:

Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- budownictwo i infrastruktura
- fuzje i przejęcia, venture capital
- private equity
- własność intelektualna i technologie

Kariera:

Nadzoruje Praktykę Rynku Infrastruktury i Budownictwa Kancelarii, uczestnicząc w największych projektach na rynku dotyczących tego zagadnienia. Świadczy także pomoc prawną w zakresie związanym z własnością intelektualną i przemysłową, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, e-biznesem, nowymi technologiami. Wspiera klientów MWW w ich przedsięwzięciach związanych z inwestowaniem w nieruchomości, w tym poprzez złożone struktury celowe, a także kształtowaniem produktów finansowych funkcjonalnie związanych z nieruchomościami. Doradzał w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dla ich projektów inwestycyjnych. Pomagał wielu polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w nabywaniu przedsiębiorstw i nieruchomości w Polsce oraz za granicą.

Sukcesy:

Brał udział w konstruowaniu i negocjowaniu szeregu umów o utworzenie kompleksowych systemów informatycznych. Czynnie uczestniczył w rozwoju prawnych podstaw funkcjonowania rynku płatności mobilnych w Polsce.