Imię i nazwisko:

Tomasz Matczuk

Kancelaria:

Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Funkcja:

Specjalizacje:

- rynek kapitałowy i finansowy
- korporacyjna obsługa przedsiębiorców
- procesy rekrutacyjne

Kariera:

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych oraz instrumentów rynku finansowego. Koordynuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również problematyką prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw. Brał udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia i funkcjonowania z organami nadzoru.

Sukcesy:

Wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych oraz domów maklerskich.