Imię i nazwisko:

Alicja Kicińska-Fujawa

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Radca prawny / Rzecznik patentowy

Kariera:

Posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania praw wyłącznych w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej oraz zarządzania nimi. Zajmuje się doradztwem strategicznym, wielokrotnie brała udział w procesach due diligence i nabywania praw własności przemysłowej. Ponadto uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Przez kilkanaście lat związana z branżą FMCG. Współpracowała m.in. z grupą spółek tworzących jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych.