Ochrona znaków towarowych nie poczeka na koniec wojny

Podmioty rosyjskie zgłaszają znaki podobne, a czasem nawet identyczne, do znaków firm, które zawiesiły lub ograniczyły w Rosji swoją działalność. Nie należy się temu biernie przyglądać.

Po ataku Rosji na Ukrainę, Unia Europejska, USA, a także Polska nałożyły na Rosję sankcje, między innymi gospodarcze.

Wiele firm i przedsiębiorców posiadających znaki towarowe będące w mocy na terytorium Rosji, wycofało się z rosyjskiego rynku. Powodami ich decyzji było zarówno potępienie inwazji, jak i trudności związane z prowadzeniem działalności i ochrony swoich praw, w tym praw własności intelektualnej.

Czy to jednak oznacza, że należy tylko biernie obserwować sytuację, czekając na zakończenie konfliktu i powrót do normalnej sytuacji w tym kraju?

Jeśli jesteś lub byłeś obecny na rynku rosyjskim i planujesz wznowić swoją działalność po uchyleniu sankcji, ponadto, posiadasz albo planujesz zgłosić znak na terytorium Rosji, niezwykle ważne jest, aby prowadzić monitoring swojego znaku. Jest to szczególnie istotne  z powodu niepokojącej praktyki zgłaszania przez podmioty rosyjskie znaków identycznych oraz podobnych do znaków firm, które zawiesiły lub ograniczyły w Rosji swoją działalność. Praktyka ta nasiliła się po nałożeniu na Rosję sankcji spowodowanych atakiem na Ukrainę. Poniżej kilka przykładów takich zgłoszeń pochodzących z kilku ostatnich miesięcy:

, na rzecz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Technologie Handlu”, Soczi, Federacja Rosyjska, zgłoszony min. dla samochodów; ich części, urządzeń elektronicznych i gospodarstwa domowego, zabawek;

, na rzecz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Technologie Handlu”, Soczi, Federacja Rosyjska, zgłoszony min. dla samochodów; ich części, urządzeń elektronicznych i gospodarstwa domowego, zabawek;

, na rzecz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Technologie Handlu”, Soczi, Federacja Rosyjska; min. dla perfum, kosmetyków, toreb i odzieży;

, na rzecz Ortega Elena Aleksandrowna, Jekaterynburg, Federacja Rosyjska, min. dla torebek i odzieży;

, na rzecz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Technologie Handlu”, Soczi, Federacja Rosyjska, , min. dla torebek, tekstyliów i odzieży;

, na rzecz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Technologie Handlu”, Soczi, Federacja Rosyjska,  min. dla torebek, tekstyliów, odzieży, zabawek.

Wszystkie wyżej wymienione znaki mają status opublikowanych i aktywnych, zatem nieznane jest jeszcze stanowisko rosyjskiego urzędu patentowego (który formalnie bada zgłoszone znaki pod kątem ich podobieństwa do znaków wcześniejszych) wobec powyższej praktyki. Jednakże, w świetle nieprzewidywalnego orzecznictwa rosyjskich sądów (jak choćby w sprawie kopiowania wizerunku Świnki Peppy), należy brać pod uwagę, że wskazane znaki towarowe mogą uzyskać rejestrację.

Po co obserwować znaki w Rosji, skoro są sankcje i nie ma możliwości działania na tym terytorium?

Po pierwsze, lepiej mieć wiedzę o tym, że ktoś zgłosił podobny znak i potencjalnie może to utrudnić prowadzenie twojej działalności w przyszłości na terytorium Rosji.

Po drugie, rosyjski urząd patentowy działa, i formalnie można podjąć kroki, które mogą taką rejestrację uniemożliwić.

Po trzecie, jeśli posiadasz znak na terenie Rosji i nie możesz go używać z powodu sankcji spowodowanych agresją na Ukrainę, okoliczność ta może zostać przywołana w ewentualnym późniejszym postępowaniu, w razie zarzutu nieużywania znaku.

W jaki sposób dowiem się, że ktoś na terytorium Rosji zgłosił znak identyczny lub bardzo podobny do mojego znaku?

Prowadząc usługę monitoringu znaku towarowego w Rosji, czyli sprawdzając nowo zgłaszane i rejestrowane znaki, pod kątem ich podobieństwa do twojego znaku. Ze względu na utrudnione możliwości działania w Rosji oraz niełaciński alfabet, usługę tę najlepiej zlecić kancelarii rzeczników patentowych, posiadających odpowiednie narzędzia do jej realizacji, a także kooperujących z nimi lokalnych pełnomocników.

Co mogę zrobić, jeśli otrzymam informację, że ktoś w Rosji zgłosił znak towarowy taki jak mój znak lub bardzo do niego podobny?

Warto za pośrednictwem pełnomocnika, wnieść do rosyjskiego urzędu (Rospatent) pismo sprzeciwowe. Jest to rodzaj uwag do zgłoszenia. Nie jest ono częścią oficjalnej procedury sprzeciwowej takiej jak przed Urzędem Patentowym RP czy też Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ale daje możliwość wskazania przeszkód dla rejestracji znaku. Merytoryczne uwagi służą utrudnieniu rejestracji spornego oznaczenia i nakłonieniu eksperta do zakwestionowania go w toku postepowania rejestracyjnego. W ich treści należy przytoczyć argumenty dlaczego dany znak nie powinien uzyskać rejestracji, podać możliwe podstawy odmowy, jak również zwrócić się do eksperta o odmowę zarejestrowania w/w znaku. Na wniesienie uwag nie ma wyznaczonego terminu, jednak powinny być one złożone w trakcie badania merytorycznego przez rosyjski Urząd Patentowy, dlatego najkorzystniej jest je wnieść zaraz po ujawnieniu niechcianego znaku w monitoringu.

Jeżeli uwagi nie odniosą skutku i znak mimo to zostanie zarejestrowany, istnieje możliwość unieważnienia rejestracji znaku towarowego na terytorium Rosji. Jest to jednak procedura duża bardziej skomplikowana i kosztowna, a także obarczona większym ryzykiem niepowodzenia.

Działania takie są dozwolone i nie stanowią naruszenia zapisów przepisów dotyczących sankcji.

Sprawdź czy Twój znak (lub znak do niego podobny) nie został zarejestrowany w Rosji. Zachęcamy do długofalowej weryfikacji znaków zgłaszanych na tym terytorium. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi >>