Imię i nazwisko:

Anna Hoffman-Flatow

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Radca prawny / Rzecznik patentowy

Kariera:

Zajmuje się doradztwem ogólnoprawnym wewnątrz kancelarii JWP. Przygotowuje opinie prawne, analizuje projekty zawieranych umów i doradza w zakresie prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, sprawach sądowych oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na stanowisku radcy prawnego/rzecznika patentowego w JWP pracuje od 2011 roku.