Imię i nazwisko:

Sławomir Łoboda

Kancelaria:

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Funkcja:

Partner/Radca prawny

Specjalizacje:

- planowanie podatkowe,
- transakcje kapitałowe,
- prawo korporacyjne i gospodarcze.

Kariera:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1992 r. Egzamin radcowski złożył w 1995 r. Od 2015 r. jest wiceprezesem zarządu LPP S.A. Jest również Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore.

Sukcesy:

Realizował transakcje związane z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje. Doradzał w wielu transakcjach typu project, corporate finance oraz private equity. Uczestniczył w budowie sieci franczyzowych w kraju i poza granicami. Opracował i wdrożył wiele międzynarodowych struktur optymalizujących opodatkowanie CIT oraz PIT. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta B. Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi.