Imię i nazwisko:

Grzegorz Kujawski

Kancelaria:

Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy

Funkcja:

Doradca podatkowy

Specjalizacje:

- podatki dochodowe
- zarządzanie ryzykiem podatkowym
- kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Kariera:

Doktor nauk ekonomicznych w obszarze kontroli skarbowej. Od 2009 r. jest partnerem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. W latach 1997-2002 był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Po zdanym w 2003 r. egzaminie na doradcę podatkowego zajął się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Jest członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. (dawniej OPTIMUS S.A.) oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jak również członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze
(Czechy).

Sukcesy:

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m. in. kwestii obejścia prawa podatkowego.